10 ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກທີ່ນໍາຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກກວ່າ 90% ທົ່ວໂລກໄຫຼລົງສູ່ທະເລ
10 ແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກທີ່ນໍາຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກກວ່າ 90% ທົ່ວໂລກໄຫຼລົງສູ່ທະເລ
01 January, 2022
Share now
ຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກໃນມະຫາສະໝຸດທົ່ວໂລກກວ່າຮ້ອຍລະ 90 ແມ່ນມາຈາກແມ່ນໍ້າສາຍຫຼັກ 10 ສາຍເຊິ່ງ​ 8 ໃນ 10 ເປັນແມ່ນໍ້າຈາກທະວີບອາຊີ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ມີ “ແມ່ນໍ້າຂອງ” ນັກວິໄຈຄາດວ່າປີ 2050 ມະຫາສະໝຸດທົ່ວໂລກຈະມີຈໍານວນຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກຫຼາຍກວ່າຈຳນວນປາໃນມະຫາສະໝຸດ.

ຂໍ້ມູນການສຶກສາຂອງທີມວິໄຈສູນວິໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ ເຮມຮອດສ໌ (Helmholtz) ລະບຸວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອກວ່າ 8 ລ້ານໂຕນທີ່ໄຫຼລົງສູ່ມະຫາສະໝຸດທຸກປີຫຼາຍເຖິງຮ້ອຍລະ 90​ ມາຈາກແຫຼ່ງນໍ້າສາຍຫຼັກ 10 ສາຍທົ່ວໂລກ ແລະ ພົບວ່າແມ່ນໍ້າ 8 ໃນ 10 ສາຍມີຕົ້ນກໍາເນີດ ແລະ ໄຫຼຜ່ານທະວີບອາຊີໄດ້ແກ່: ແມ່ນໍ້າແຍງຊີ, ແມ່ນໍ້າເຫຼືອງ, ແມ່ນໍ້າໄຮເຮີ, ແມ່ນໍ້າຈູຈຽງ ແລະ ແມ່ນໍ້າເຮຍຫຼົງຈຽງໃນຈີນ, ແມ່ນໍ້າອິນດັສທີ່ໄຫຼຜ່ານປາກິດສະຖານ, ແມ່ນໍ້າຄົງຄາໃນອິນເດຍ ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ໄຫຼຜ່ານຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ​ທ່ານ ຄຣິສຕຽນ ຊະມິດທ໌ (Christian Schmidt) ໜຶ່ງໃນທີມວິໄຈຈາກສູນວິໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ ເຮມຮອດສ໌ (Helmholtz) ກ່າວວ່າ “ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີຫຼາຍຂຶ້ນໃນແມ່ນໍ້າຈະຖືກປ່ອຍລົງສູ່ທະເລຕາມການໄຫຼຂອງແມ່ນໍ້າ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີມາດຕະການໃນການກຳຈັດ ຫຼື ກັກເກັບກ່ອນທີ່ຈະໄຫຼລົງສູ່ທະເລ” ໂດຍ 2 ສິ່ງທີ່ແມ່ນໍ້າແຕ່ລະສາຍມີຄືກັນກໍ່ຄື 1. ບໍລິເວນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຈະເປັນທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງປະຊາກອນຈໍານວນຫຼາຍ ບາງແຫ່ງຈໍານວນປະຊາກອນອາດຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ. 2. ແມ່ນໍ້າແຕ່ລະສາຍບໍ່ມີມາດຕະການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອໃນແມ່ນໍ້າກ່ອນປ່ອຍລົງສູ່ທະເລ. ສຳລັບແມ່ນໍ້າທີ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ້ແກ່: ແມ່ນໍ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານປະເທດຈີນໂດຍສະເພາະແມ່ນໍ້າແຍງຊີທີ່ມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ບໍລິເວນທີ່ຮາບລຸ່ມແມ່ນໍ້າເຖິງ 500 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກໄຫຼລົງສູ່ທະເລຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຕາມມາດ້ວຍທີ່ຮາບລຸ່ມແມ່ນໍ້າຄົງຄາ ແລະ ແມ່ນໍ້າອິນດັສໃນບໍລິເວນອານຸທະວີບ. ນອກຈາກນີ້ແມ່ນໍ້າອີກ 2 ສາຍທີ່ມີມົນລະພິດຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາໄດ້ແກ່: ແມ່ນໍ້ານາຍ ແລະ ແມ່ນໍ້າໄນເຈີ. ແມ່ນໍ້າຂອງເປັນແມ່ນໍ້າທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 4,800 ກິໂລແມັດ ແລະ ໄດ້ໄຫຼຜ່ານ 6 ປະເທດຄື: ຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າຂອງມີການສະສົມຂີ້ເຫຍື້ອເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນປະເທດມຽນມາມີການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອລົງໃນແມ່ນໍ້າຫຼາຍກວ່າ 200 ໂຕນຕໍ່ມື້, ຂະນະທີ່ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກທີ່ຖືກຖິ້ມລົງໃນແຫຼ່ງນໍ້າກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການພັດດທະນາຂອງປະເທດ, ສ່ວນໄທ ແລະ ຫວຽດນາມຍັງຄົງຕ້ອງພົບກັບບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອປຣາສຕິກທີ່ຖືກລັກລອບນໍາເຂົ້າເພື່ອກຳຈັດໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ມີມາດຕະການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຈີນ ແລະ ອິນເດຍມີມາດຕະການທີ່ຈະຫຼຸດຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກໃນແຫຼ່ງນໍ້າລົງ ໂດຍອິນເດຍເປັນໜຶ່ງ ໃນ 193 ປະເທດທີ່ລົງນາມໃນການສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຫຼຸດຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກໃນແຫຼ່ງນໍ້າຂອງອົງກອນສະຫະປະຊາຊາດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເມື່ອເດືອນທັນວາ ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ນາຍົກເຣນທຣາ ໂມດິ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍກ່າວວ່າ ອິນເດຍຈະຫຼຸດຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2022 ນີ້.  ແລະ ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນເພາະພວກເຮົາກໍ່ອາໄສລະບົບນິເວດ ແລະດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນໂລກດຽວກັນ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງຄິດຄໍານຶງເຖິງຜົນເສຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ແລະ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ປລາສຕິກໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້. ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ: https://www.weforum.org/.../90-of-plastic-polluting.../... https://voicetv.co.th/read/Sk59VNKgX...

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.