ວັນສັດໂລກ | World Animal Day 4 ຕຸລາ 2023
ວັນສັດໂລກ | World Animal Day 4 ຕຸລາ 2023
04 October, 2023
Share now
ຮ່ວມຕະໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການອະນຸລັກຮັກສາສັດ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບລະບົບນິເວດໃນໂລກ ລວມເຖິງສິດທິຂອງສັດທີ່ພວກເຂົາຄວນຈະມີ ເນື່ອງໃນວັນສັດໂລກ 4 ຕຸລາ 2023.

ມັນເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຖືກກຳນົດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1925, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກປະຊາຄົມສາກົນເພື່ອທີ່ຈະຢຸດເຊົາການທໍລະມານສັດທຸກຮູບແບບ.

ໃນວັນດັ່ງກ່າວນີ້ ຄົນຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກໄດ້ຮ່ວມໃຈກັນເຮັດກິດຈະກຳຫຼາຍຮູບແບບເພື່ອສົ່ງເສີມການກະຈາຍຄວາມຮຸ້ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂຸ່ຕ່າງໆທີ່ມີຕໍ່ສັດ. ເຊັ່ນໃນປີນີ້ ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການທໍລະມານສັດໃນຟາມ, ການລ່າສັດປ່າ, ການມີໄພຂົ່ມຂຸ່ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການສຸນພັນຂອງສັດປ່າ ແລະ ສັດນໍ້າ ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາສົນທະນາ.

ທ່ານເອງກໍສາມາດຮ່ວມເປັນກະບອກສຽງເຊັ່ນດຽວກັນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳມວນຊົນຕ່າງໆທີ່ອົງກອນກ່ຽວຂ້ອງໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານຈັດຂຶ້ນ ຫຼື ນຳໃຊ້ສື່ອອນລາຍຂອງທ່ານໃນການບອກໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງມື້ດັ່ງກ່າວນີ້.

#econewslaos #WorldAnimalDay

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.