"ການຂີ່ລົດຖີບ" ກິດຈະກໍາທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຄວນຖືກສົ່ງເສີມແນວໃດ?
"ການຂີ່ລົດຖີບ" ກິດຈະກໍາທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຄວນຖືກສົ່ງເສີມແນວໃດ?
15 June, 2022
Share now
ທ່າມກາງວິກິດການຂາດແຄນນໍ້າມັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແກ່ຜູ້ຄົນໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຄົມມະນາຄົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍຄົນຈຶ່ງໄດ້ຫັນປ່ຽນມາສົນໃຈ ແລະ ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳ “ການຂີ່ລົດຖີບ” ເຊັ່ນກິດຈະກຳທີ່ພວມເປັນກະແສຄື #bikelikeaboss ໃນຕອນນີ້.

ທຸກຄົນຮູ້ຫຼືບໍ່ ວ່າ “ລົດຖີບ” ແມ່ນຖືກຈັດເປັນ Zero Emission Vehicle ຫຼື ພາຫະນະປ່ອຍມົນລະພິດເປັນສູນ (0) ທີ່ລ້ວນແຕ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງວ່າໃນການເດີນທາງດ້ວຍລົດຖີບ ທຸກໆ 10 ກິໂລແມັດ ແມ່ນຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວ (Greenhouse Gas) ໄດ້ເຖິງ 1.500 ກິໂລກຣາມຕໍ່ປີ. ແລະ ຫາກວ່າຈໍານວນຜູ້ນໍາໃຊ້ລົດຖີບມີການເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຮົາຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາສກາກໂບນິກ (CO2) ໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 6-14 ລ້ານໂຕນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟ (fuel) ໄດ້ປະມານ 700 ລ້ານ - 1,6 ຕື້ໂຕນໄດ້ໂດຍສະເລ່ຍ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ລົດຖີບ ຍັງເປັນພາຫະນະທີ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງລົບກວນ ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ “ມົນລະພິດທາງສຽງ” ທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ບັນຫາສຸຂະພາບໃນໄລຍະຍາວອີກດ້ວຍ, ໂດຍອີງຈາກການວິໄຈຂອງປະເທດການາດາ (Canada) ພົບວ່າ ອັດຕາການເສຍຊີວິດດ້ວຍໂຣກຫົວໃຈຂອງຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສໃນ ເຂດທີ່ມີສຽງດັງລົບກວນໂດຍຍານພາຫະນະ ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າເຂດອື່ນເຖິງ 22%.

ຖ້າຫາກຄິດເຖິງກິດຈະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ “ການຂີ່ລົດຖີບ” ແມ່ນຖືເປັນໜຶ່ງໃນຕົວເລືອກທີ່ດີ ແລະ ທຸກຄົນສາມາດປະຕິບັດນໍາກັນໄດ້, ແຕ່ຄຽງຄູ່ໄປກັບການສົ່ງເສີມນັ້ນ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແມ່ນຖືເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອເປັນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂັບຂີ່ ລວມເຖິງການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການນໍາໃຊ້ລົດຖີບໃນການສັນຈອນອີກດ້ວຍ ຢ່າງເຊັ່ນ:

1. ສ້າງເລນສໍາລັບການຂີ່ລົດຖີບໂດຍສະເພາະ (Bicycle Lane).ເພື່ອການສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການລົບກວນຈາກຍານພາຫະນະຊະນິດອື່ນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຂະໜາດ ແລະ ຄວາມໄວ. ອີງຕາມມາດຕະຖານເລນລົດຖີບໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມກວ້າງຂະໜາດ 1.5 ແມັດເປັນຢ່າງຕໍ່າ; ບວກກັບການເພີ່ມພື້ນທີ່ສໍາລັບການຈອດລົດຖີບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງອາດຈະຟຣີ ຫຼື ເສຍຄ່າບໍລິການເລັກໜ້ອຍກໍໄດ້.

post-images

2. ປັບປຸງເສັ້ນທາງ ແລະ ຜັງເມືອງໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະ ແລະ ສະດວກແກ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ລົດຖີບ.ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ສະພາບເສັ້ນທາງທີ່ເໝາະສົມກັບການຂີ່ລົດຖີບ ແມ່ນຕ້ອງເປັນຖະໜົນທີ່ມີລັກສະນະເປັນພື້ນລຽບພຽງ; ອີກທັງ ຕ້ອງມີການອອກແບບຜັງເມືອງ ແລະ ເລນທາງລົດຖີບທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ຈົນເຖິງປາຍທາງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ສໍາລັບການອອກແບບເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງສຶກສາ ແລະ ເບິ່ງວິທີການເພີ່ມເຕີມໄດ້ ຈາກບົດຄວາມ (ພາສາອັງກິດ) ຫຼື ຄລິບວິດິໂອໃນນີ້ໄດ້ທີ່: https://thecityfix.com/.../4-ways-to-design-safe-streets.../

post-images

3. ມີກົດລະບຽບການສັນຈອນເຂັ້ມງວດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້ລົດຖີບ.ເມື່ອເວົ້າເຖິງກົດຈາລະຈອນໃນຫຼາຍໆປະເທດແມ່ນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງໃຜລາວ, ໃນການຂີ່ລົດຖີບ ປະເທດອາເຈນຕິນ່າ (Argentina), ອົດສະຕຣາລີ (Australia) ແລະ ນິວຊີແລນ (New Zealand) ໄດ້ມີການບັນຈຸ “ການໃສ່ໝວກກັນກະທົບ” ເຂົ້າໃນລະບຽບການສັນຈອນ. ສ່ວນປະເທດເກົາຫຼີ (South Korea) ກໍໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງປ້າຍສັນຍານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປ້າຍຫ້າມຈອດ, ປ້າຍຜ່ອນຄວາມໄວ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ການຜູ້ນໍາໃຊ້ຂັບຂີ່ລົດຖີບໂດຍສະເພາະເປັນຕົ້ນ.

post-images

#econewslaos#climatechange#Biking ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

https://www.reidbikes.com/.../the-environmental-impacts.../ https://consumer.org.my/how-government-can-promote-cycling/ https://nacto.org/.../urban-bikeway-design-guide/bike-lanes/ https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_helmet_laws_by_country

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.