BLUE ECONOMY ເສດຖະກິດສີຟ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ທ້ອງທະເລ
BLUE ECONOMY ເສດຖະກິດສີຟ້າໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ທ້ອງທະເລ
01 January, 2022
Share now
ແມ່ນໍ້າລຳເຊ, ທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນ ເພາະໄດ້ໃຫ້ນໍ້າ, ໃຫ້ອາຫານ ແລະ ໃຫ້ຊີວິດແກ່ປະຊາກອນໂລກ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພາກສ່ວນການຄ້າ ແລະ ການຄົມມະນາຄົມໂລກ ກໍຍັງໄດ້ດໍາເນີນຜ່ານທາງນໍ້າກວມເອົາ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ (80%).

ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນການດຳເນີນກິດຈະກຳຂອງມະນຸດໄດ້ກາຍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໃຫ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆຊຸດໂຊມ ແລະ ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ. ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ ທາງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ, ແນວຄວາມຄິດເສດຖະກິດສີຟ້າ ຫຼື Blue Economy ຈື່ງໄດ້ລິເລີ່ມຂື້ນໂດຍໄດ້ປະກາດໃຊ້ທຳອິດໃນຊ່ວງປີ 2012.

ເສດຖະກິດສີຟ້າ ແມ່ນການສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຜົນປະໂຫຍດຈາກທະເລ ແລະ ການຟື້ນຟູບຳລຸງຮັກສາລະບົບນິເວດຂອງໂລກໃຕ້ນໍ້າໃຫ້ເກີດຄວາມຍືນຍົງ. ການສ້າງເສດຖະກິດສີຟ້າແມ່ນນະໂຍບາຍການຫັນປ່ຽນການຊົມໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຈາກເທິງໜ້າດິນ ມາເປັນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດທີ່ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທາງທະເລ. ໂດຍການປັບໃຊ້ນະໂຍບາຍນີ້ຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດສັນຂອບເຂດ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ແບ່ງສ່ວນໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການນຳໃຊ້ແບບຟູມເຟືອຍ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ.

ສຳລັບກິດຈະກຳຂອງເສດຖະກິດສີຟ້ານັ້ນປະກອບມີ: ການເຮັດປະມົງຂອງຊຸມຊົນແບບຍືນຍົງ, ການທ່ອງທ່ຽວທາງທະເລໃນຮູບແບບອະນຸລັກ, ການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ, ການສ້າງພະລັງງານສະອາດຈາກທະເລ ແລະ ອື່ນໆ.

ພະລັງງານລົມນອກຊາຍຝັ່ງ ເປັນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງເສດຖະກິດສີຟ້າ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ ທີ່ນຳໃຊ້ກັງຫັນລົມເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 18 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບການຜະລິດພະລັງງານໃນຮູບແບບອື່ນໆ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພະລັງງານລົມຍັງສາມາດຫຼຸດການປ່ອຍກາສຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ເຊິ່ງບັນດາກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄຸນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາກອນທີ່ອາໄສຢູູ່ໃນບໍລິເວນຊາຍຂອບແມ່ນໍ້າ ແລະ ທະເລ ມີລະດັບທີ່ດີຂື້ນ; ເນື່ອງຈາກມີການຈ້າງງານທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ກິດຈະກຳນັ້ນໆຕ້ອງກະທົບເຖິງລະບົບນິເວດໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ແຫຼ່ງອ້າງອີງ:

https://unric.org/.../blue-economy-oceans-as-the-next.../https://ngthai.com/environment/35301/wind-energy/https://www.facebook.com/100000156385897/posts/5804249709590184/

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.