ປະຊາກອນເຜີ້ງທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງເຖິງ 40,7% ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019-2020
ປະຊາກອນເຜີ້ງທົ່ວໂລກຫຼຸດລົງເຖິງ 40,7% ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019-2020
05 April, 2022
Share now
ມີຫຍັງແນ່ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສູນເສຍຂອງປະຊາກອນເຜິ້ງ?

1. ມົນລະພິດທາງສິ່ງແວດລ້ອມ: ຜົນການວິໄຈຂອງນັກວິທະຍາສາດຈາກອັງກິດ ພົບວ່າ 14-31% ຂອງການປະສົມເກສອນກັບພືດຫຼຸດລົງ ແມ່ນມາຈາກການສໍາຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນພິດ. 2. ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ: ຄວາມບໍ່ຄົງທີ່ຂອງສະພາບອາກາດມີຜົນຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດນ້ອຍໆ ທີ່ອາດບໍ່ສາມາດປັບຕົວກັບອຸນຫະພູມທີ່ເພິ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງຢ່າງບໍ່ຄົງທີ່ໄດ້. 3. ທີ່ຢູ່ອາໄສຖືກຮຸກຮານ: ປັດຈຸບັນ 5-8% ຂອງພື້ນທີ່ກະສິກຳສົ່ງຜົນຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເປັນຕົວແຜ່ກະຈາຍເກສອນມາຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່. 4. ການສີດຢາກໍາຈັດແມງໄມ້: ການສໍາຜັດກັບຢາປາບສັດຕູພືດເຮັດໃຫ້ ຈໍາກັດອາຍຸເຜິ້ງໃຫ້ສັ້ນລົງ, ພູມຕ້ານທານທີ່ຖືກທໍາລາຍ, ຄວາມສາມາດໃນການລ້ຽງສັດຫຼຸດລົງ, ແລະການນໍາທາງບົກຜ່ອງ. 5. ການແຊກແຊງຂອງສັດຕູພືດ ຫຼື ກາຝາກ ແມງໄມ້ ແລະ ແມງວັນໃຊ້ຕົວຂອງແມງໄມ້ອື່ນເປັນບ່ອນວາງໄຂ່ ຫຼັງ​ຈາກໄຂ່ພັກອອກ​ແລ້ວ, ຕົວ​ອ່ອນ​​ກາ​ຝາກ​ຈະ​ອາໄສຕາມຕົວແມ່ກາຝາກ ເຮັດໃຫ້ແມ່ກາຝາກແກ່ໂຕ ແລະ ຕາຍໃນທີ່ສຸດ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງ: - https://ento.psu.edu/.../resourc.../disappearing-pollinatorshttps://www.buzzaboutbees.net/insect-pollination.htmlhttps://ento.psu.edu/.../disappea.../parasatoids-and-cleptos #EconewsLaos #Biodiversity #Bee #Pollinator #ClimateChange

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.