ຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນດິນບໍລິເວນນໍ້າໂລກ 2 ກຸມພາ World wetlands day
ຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນດິນບໍລິເວນນໍ້າໂລກ 2 ກຸມພາ World wetlands day
02 February, 2022
Share now
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການລົນນະລົງໃນປີນີ້ແມ່ນດຶງດູດໃຫ້ການລົງທຶນທາງການເງິນ, ມະນຸດ ແລະ ການເມືອງ ເພື່ອຊ່ວຍພື້ນທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າໂລກບໍ່ໃຫ້ຫາຍໄປ ແລະ ເພື່ອຟື້ນຟູພື້ນທີ່ ທີ່ເສື່ອມໂຊມ. ພິເສດໃນປີ 2022 ນີ້ເປັນປີທໍາອິດທີ່ວັນດິນບໍລິເວນນໍ້າໂລກຈະຖືກກໍາໜົດເປັນວັນສາກົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງງານໃນມື້ນີ້ເຮົາມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄວາມໝາຍຂອງດິນບໍລິເວນນໍ້າ ແລະ ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງສົນທີສັນຍາດິນບໍລິເວນນໍ້າລະດັບນາໆຊາດໄປນໍາກັນ.

ວັນດິນບໍລິເວນນໍ້າແມ່ນຫຍັງ?

ວັນດິນບໍລິເວນນໍ້າໂລກແມ່ນວັນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການອະນຸລັກພື້ນທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ມະນຸດ ແລະ ໂລກ, ໂດຍສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນວັນທີ 2 ກຸມພາຂອງທຸກໆປີ. ເຊິ່ງວັນດິນບໍລິເວນນໍ້າແມ່ນຖືກຮັບຮອງອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍດິນບໍລິເວນນໍ້າ ຫຼື ສົນທິສັນຍາຣາມຊ່າ ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 1971 ໃນເມືອງ ແຣມຊາ, ປະເທດ ອິຫຼ່ານ.

ຂອບເຂດສົນທິສັນຍາດິນບໍລິເວນນໍ້າ ຫຼື ສົນທິສັນຍາຣາມຊາມີຄືແນວໃດ?

ເປັນການເນັ້ນການອະນຸລັກ ແລະ ການໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງພື້ນທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າຢ່າງຊານສະຫຼາດໃນທຸກດ້ານ, ຕະຫຼອດເຖິງການອະນຸລັກ ແລະ ຢັບຢັ້ງການສູນຫາຍຂອງດິນບໍລິເວນນໍ້າໃນໂລກ. ພັນທະທີ່ສຳຄັນທີ່ກ່າວເຖິງຄື: “ເປັນການດໍາເນີນງານຮ່ວມມືລະດັບນາໆຊາດເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດໃຫ້ເກີດການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ໃນທຸກພູມມີພາກທົ່ວໂລກ”

ດິນບໍລິເວນນໍ້າແມ່ນພື້ນທີ່ແບບໃດ?

ດິນບໍລິເວນນໍ້າແມ່ນພື້ນທີ່ບຶງ, ໜອງ, ດິນຕົມ ຫຼື ນໍ້າ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທໍາມະຊາດ ຫຼື ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ. ເຊິ່ງມີນໍ້າຖ້ວມຂັງຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ, ເຊິ່ງມີນໍ້ານິ້ງ ຫຼື ນໍ້າໄຫຼ ເປັນນໍ້າຈືດ, ນໍ້າເຄັມ, ນໍ້າກ່ອຍ ລວມທັງພື້ນທີ່ນໍ້າທະເລທີ່ມີຄື້ນຕໍ່າ ທີ່ມີຄວາມເລິກຂອງລະດັບນໍ້າບໍ່ເກີນ 6 ແມັດ.

ດິນບໍລິເວນນໍ້າໃນປະຈຸບັນມີຈັກແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ?

ປະຈຸບັນມີທັງໝົດ 2,435 ແຫ່ງ ໃນ 172 ປະເທດທີ່ຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາດິນບໍລິເວນນໍ້າ ແລະ ໃນປະເທດລາວເຮົາກໍມີດິນບໍລິເວນນໍ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂຶ້ນບັນຊີໃນສົນທີສັນຍາດິນບໍລິເວນນໍ້າຢູ່ 2 ແຫ່ງເຊັ່ນ: ບຶງເຊຈໍາພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ບຶງກຽດໂງ້ງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ.

post-images
post-images

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ:

https://www.unep.org/events/un-day/world-wetlands-day-2022https://www.ramsar.org

#Econews#EconewsLaos#WorldWetlandsDay2022

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.