ມາຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັດປ່າໂລກ
ມາຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັດປ່າໂລກ
03 March, 2022
Share now
ສັດປ່າມີຄວາມສໍາຄັນຄືແນວໃດ? ສັດປ່າແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ສ້າງຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຄວາມສວຍສົດງົດງາມໃຫ້ແກ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດມີຄວາມສົມດູນ. ຜູ້ຄົນໃນຫຼາຍແຫ່ງຍັງເພິ່ງພາຊັບພະຍາກອນສັດປ່າ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ມະນຸດເຮົານັບຕັ້ງແຕ່ ອາຫານ, ເຊື້ອເພີງ, ຢາຮັກສາໂລກ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ເຊື້ອເພີງ. ແຕ່ໃນປະຈຸບັນນັບວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈຫຼາຍທີ່ການລ່າສັດປ່າຍິ່ງນັບມື້ນັບເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນສິ່ງມີຊີວິດນັ້ນຍິ່ງນັບມື້ນັບໜ້ອຍລົງ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ.

ອັດຕາການສູນພັນຂອງສັດປ່າໃນປະຈຸບັນ? ຕໍ່ອັດຕາການສູນພັນສັດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນຫຼາຍບັນດາປະເທດ, ທາງອົງການ IUCN ຍັງໄດ້ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການສູນພັນຂອງສັດ ທີ່ລະບຸວ່າສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ຫຼາຍກວ່າ 8,400 ສາຍພັນແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ອີກ 30,000 ສາຍພັນຮັບຮູ້ວ່າຢູ່ສະຖານະທີ່ໃກ້ສູນພັນ. ຈາກຂໍ້ມູນການຄໍານວນເຫຼົ່ານີ້ ຍັງອະທິບາຍໄດ້ວ່າມີສັດຫຼາຍລ້ານຊະນິດຖືກຄຸກຄາມດ້ວຍການສູນພັນ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາການສູນພັນສັດປ່າຂອງທາງອົງການສາກົນມີຄື? ເພື່ອໃຫ້ພືດ ແລະ ສັດປ່າສາມາດດໍາລົງຊີວິດຢ່າງມີຄຸນຄ່າໃນຜືນປ່າ, ພ້ອງທັງເປັນການຢັບຢັ້ງການລ່າສັດປ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການອະນຸລັກຜືນປ່ານັ້ນມີຄວາມຍືນຍົງຍິ່ງຂຶ້ນ. ການປະຊຸມແຫ່ງສະມັດຊາໃຫຍ່ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNGA), ໄດ້ມີການລົງນາມເມື່ອວັນທີ 3 ມີນາ ເປັນວັນລົງນາມອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດດ້ານຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າທີ່ໃກ້ສູນພັນ (CITES) ໃນປີ 1973 ແລະ ໃຫ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນລະດັບສາກົນດ້ານຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການອະນຸລັກສັດປ່າໃນວັນທີ 3 ມີນາຂອງທຸກໆປີ.

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງລະດັບສາກົນຂອງປີນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນດ້ານໃດ? ວັນສັດປ່າໂລກໃນປີ 2022 ແມ່ນຈະເສີມສະຫຼອງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ ການກູ້ຄືນສາຍພັນທີ່ສຳຄັນເພື່ອການຟື້ນຟູລະບົບນິເວດ”. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຈະສຸມໃສ່ການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສະຖານະການອະນຸລັກຂອງສັດປ່າ ແລະ ພັນປ່າໄມ້ທີ່ໃກ້ສູນພັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເພື່ອຂັບເຄື່ອນການປຶກສາຫາລືທາງດ້ານຈິນຕະນາການ ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອການອະນຸລັກ.

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄັ້ງນີ້ຈະພັດທະນາເປົ້າໝາຍໃດໄດ້ແນ່? ໂດຍການປຶກສາຫາລືໃນປີນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ສ້າງຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍກັນພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ (SDG) ໃນຫຼາຍເປົ້າໝາຍເຊັ່ນ: 1. ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, 2. ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, 12. ສົ່ງເສີມການອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, 13. ມີແຜນຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, 14. ອະນຸລັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນນໍ້າແບບຍືນຍົງ, 15. ອະນຸລັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເທິງໜ້າດິນແບບຍືນຍົງ.

ເພື່ອໃຫ້ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂອງມື້ນີ້ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ເຮົາເອງຢາກເຊີນຊວນໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານຄວາມສຳຄັນຂອງສັດປ່າ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກສັດປ່າ ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ການລ່າສັດປ່ານັ້ນຫຼຸດລົງ. #Econews #EconewsLaos #Biodiversity #wildlifeday ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: https://www.worldwildlife.org/initi.../wildlife-conservation https://www.un.org/en/observances/world-wildlife-day https://wildlifeday.org/ 

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.