UNDP ຈັດງານຫາລື ການຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະຜິດທາງອາກາດ.
UNDP ຈັດງານຫາລື ການຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະຜິດທາງອາກາດ.
03 July, 2022
Share now
🏭 ເພາະອາກາດຫາຍໃຈທີ່ດີນັ້ນສໍາຄັນແກ່ຊີວິດ, ດັ່ງນັ້ນ ບັນຫາທາງມົນລະພິດທາງອາກາດຈຶ່ງແມ່ນບັນຫາຂອງທຸກຄົນ. ຫາກຂາດການໃສ່ໃຈ ແລະ ປ່ອຍປະລະເລີຍ, ແນ່ນອນວ່າບັນຫານີ້ກໍຈະສ້າງຜົນເສຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ເຮົາໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

 ເພາະອາກາດຫາຍໃຈທີ່ດີນັ້ນສໍາຄັນແກ່ຊີວິດ, ດັ່ງນັ້ນ ບັນຫາທາງມົນລະພິດທາງອາກາດຈຶ່ງແມ່ນບັນຫາຂອງທຸກຄົນ. ຫາກຂາດການໃສ່ໃຈ ແລະ ປ່ອຍປະລະເລີຍ, ແນ່ນອນວ່າບັນຫານີ້ກໍຈະສ້າງຜົນເສຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ເຮົາໄດ້ໃນອະນາຄົດ.  “ຈາກສະຖິຕິປີທີ່ຜ່ານມານີ້, ມີ 165 ວັນ ທີ່ເຄື່ອງກວດຈັບຄ່າຝຸ່ນຂອງທາງຫ້ອງການ UN ປະຈໍາລາວກວດຈັບຄ່າຝຸ່ນໃນອາກາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນທີ່ມີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ມີ 100 ກວ່າມື້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະຊາຊົນລາວທົ່ວໄປ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ສູດດົມຄວັນມົນລະພິດນີ້ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ” ກ່າວໂດຍ ນາງເຄັດເທີຣີນ ເຟືອງ (Ms Catherine Phuong), ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ UNDP ປະຈໍາລາວ. ເພື່ອຍົກປະເດັນບັນຫາທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນນີ້ ງານຫາລື ແລະ ຮ່ວມມືແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ UNDP ປະຈໍາລາວ ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.  ພາຍໃນງານ ໄດ້ມີການຍົກປະເດັນເລື່ອງການບໍລິໂພກເກີນຈໍາເປັນ, ເສດຖະກິດ, ການສ້າງນະໂຍບາຍ, ການຄົມມະນາຄົມ, ການກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຫາວິທີການແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອໃຫ້ມີວິທີການຊອກຫາທາງອອກໃນການຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງມົນລະພິດໃນອາກາດຢູ່ລາວທີ່ຄອບຄຸມຫຼາຍແງ່ມຸມ, ໃນງານຄັ້ງນີ້ຈຶ່ງປະກອບໄປດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນນັບແຕ່ຕົວແທນຈາກຂັ້ນກະຊວງ, ເອກະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ແລະ ລວມເຖິງຕົວແທນນັກຂ່າວສິ່ງແວດລ້ອມຈາກ EcoNews Laos ທີ່ກໍໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນເລື່ອງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ ພ້ອມກັບຫາວິທີທາງອອກໃນມຸມມອງຂອງໄວໜຸ່ມ. UNDP Lao PDR ຕິດຕາມເວັບໄຊທ໌ຂ່າວຂອງພວກເຮົາໄວໆນີ້. #EconewsLaos #AirPollution

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
16 August, 2023
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ເກາະມວຍ (Maui), ລັດຮາວາຍ (Hawaii) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໂດຍມີເມືອງລາໄຮນາ (Lahaina) ເປັນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການລຸກລາມຂອງໄຟປ່າຄັ້ງນີ້. ໂດຍເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືເປັນເຫດການໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຈາໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 100 ປີ; ອີກທັງຍັງມີຕົວເລກຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າເຫດການສຶນະມິໃນປີ 1960 ທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 61 ຄົນ, ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ຖືກຢືນຢັນ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 1300 ຄົນທີ່ຍັງຄົງຫາຍສາບສູນ ແລະ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາ.