ຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສະທ້ອນຜ່ານເສດຖະກິດ ແລະ ທຸລະກິດສີຂຽວ
ຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສະທ້ອນຜ່ານເສດຖະກິດ ແລະ ທຸລະກິດສີຂຽວ
06 March, 2022
Share now
ການຂັບເຄື່ອນສັງຄົມໃດໜຶ່ງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກ້າວໜ້າ ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍໆປັດໄຈ. ໜຶ່ງໃນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນກໍຄືເສດຖະກິດ.​ ໃນເວລາດຽວກັນ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄຸນະພາບຊິວິດຂອງຄົນໃນສັງຄົມ. ດັ່ງນັ້ນ, ແນວຄວາມຄິດທາງເສດຖະກິດເປັນຕົ້ນແມ່ນທຸລະກິດສີຂຽວ ຈື່ງຖືກຳເນີດຂື້ນເພື່ອຄຳນຶງເຖິງຄວາມຍືນຍົງຂອງຕົວທຸລະກິດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນດຽວກັນ.

 ທຸລະກິດສີຂຽວ ຫຼຶ ທຸລະກິດເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ແມ່ນຮູບການເສດຖະກິດປະເພດໜຶ່ງທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນການສົ່ງເສີມການຫັນປ່ຽນທຸລະກິດທົ່ວໄປ ໃຫ້ມາຄຳນຶງເຖິງສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຕາມຫຼັກການຂອງ Triple Bottom Line ຫຼື ສາມບັນທັດຖານ ເຊິ່ງຫຼັກການດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ People, Profit, ແລະ Planet ເຊິ່ງກໍຄືຜູ້ຄົນ, ຜົນກຳໄລ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ສຳລັບ 3 ກົນໄກດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມສົມດຸນທາງທຸລະກິດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງຍັງສາມາດຍົກສູງຊິວິດຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ຊີວິດຂອງມະນຸດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນ ຫຼື Circular Economy ທີ່ມີການປັບປ່ຽນການຊົມໃຊ້ວັດຖຸດິບທາງທຳມະຊາດໂດຍກົງ ມາປ່ຽນແທນດ້ວຍການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ເພື່ອໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ.  ນອກຈາກນັ້ນ, ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມເສດຖະກິດສີຂຽວ ຫຼື Green Economy Initiative (GEI) ໄດ້ຖືກເປີດຕົວຂື້ນໂດຍ UN Environment ໃນປີ 2008. ໂດຍແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີນະໂຍບາຍການລົງທຶນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຄຳນຶງເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນໄລຍະຕໍ່ມາ, ທາງ UN Environment ກໍໄດ້ມີການພັດທະນາຄວາມໝາຍຂອງ Green Economy ຈົນທ້າຍທີ່ສຸດກໍໄດ້ເປັນ “ເສດຖະກິດທີ່ດໍາເນີນເພື່ອປັບປຸງຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມທາງສັງຄົມ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຂາດເຂີນທາງລະບົບນິເວດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.” ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ GEI ຈົນໄດ້ຮັບການພັດທະນາກາຍມາເປັນ Inclusive Green Economy ຫຼື (IGE) ໃນເວລາຕໍ່ມາ. ແນວຄິດ IGE ແມ່ນເນັ້ນການສ້າງເສດຖະກິດທີ່ໃຫ້ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບຕໍ່າ ແຕ່ກໍປະກອບດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ປະລິມານການບໍລິໂພກ ໂດຍມີການນຳໃຊ້ຮູບແບບການແບ່ງປັນ, ການໝູນໃຊ້, ການຮ່ວມມື ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ ເຂົ້າໃນການດຳເນີນເສດຖະກິດໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ. ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ: - https://thestandard.co/podcast/thesmehandbook-ep12/https://www.unep.org/.../why.../what-inclusive-green-economyhttps://www.nbs.net/.../from-timas-desk-what-is-business...https://www.imd.org/.../why-all-businesses-should.../

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.