ອັດຕາຄົນລວຍ 1% ມີພຶດຕິກຳປ່ອຍກາສກາກບອນທຽບເທົ່າກັບ 66% ຂອງຈຳນວນຄົນທີ່ທຸກຍາກ
ອັດຕາຄົນລວຍ 1% ມີພຶດຕິກຳປ່ອຍກາສກາກບອນທຽບເທົ່າກັບ 66% ຂອງຈຳນວນຄົນທີ່ທຸກຍາກ
11 December, 2023
Share now
ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມານີ້ ທາງອົງການ Oxfam ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍບົດລາຍງານກ່ຽວກັບອັດຕາຄວາມເລື່ອມລໍ້າໃນການປ່ອຍກາສກາກບອນ CO2 ລະຫວ່າງຄົນລວຍ ແລະ ຄົນທຸກຍາກ, ໂດຍພາຍໃນເນື້ອຫາໄດ້ມີການກ່າວເຖິງ ການພຶດຕິກຳປ່ອຍກາສມົນລະພິດເກີນຂະໜາດຂອງກຸ່ມຄົນລວຍ 1% ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 1,3 ລ້ານຄົນເຊິ່ງມີສາເຫດກ່ຽວຂ້ອງກັບພາວະຄວາມຮ້ອນ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານປີ 2019 ກຸ່ມຜູ້ຄົນທີ່ມີຖານະລໍ້າລວຍ 1% ນັ້ນ ແມ່ນມີພຶດຕິກຳການປ່ອຍກາສກາກບອນກວມເອົາ 16% ຂອງອັດຕາທັງໝົດທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງອັດຕາດັ່ງກ່າວມີເປີເຊັນທຽບເທົ່າການປ່ອຍກາສຂອງຜູ້ຄົນຈໍານວນ 5.000.000.000 ຄົນ (5ພັນລ້ານຄົນ) ຫຼື 66% ຂອງປະຊາກອນທີ່ມີຖານະທຸກຍາກ. ການປ່ອຍກາສຂອງກຸ່ມຄົນ 1% ນີ້ແມ່ນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບແກ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບພູມອາກາດຜ່ານ 3 ຊ່ອງທາງຄື: ຜ່ານການບໍລິໂພກທີ່ຟູມເຟືອຍເກີນຈໍາເປັນຢ່າງເຊັ່ນ ການຄອບຄອງເຮືອບິນສ່ວນຕົວເປັນຕົ້ນ, ຜ່ານການລົງທຶນໃນອຸດສາຫະກຳຂະໜາດທີ່ມີການຜະລິດ ແລະ ປ່ອຍກາສມົນລະພິດຫຼາຍ ແລະ ອັນສຸດທ້າຍແມ່ນ ຜ່ານການມີອໍານາດ, ອິດທິພົນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຕໍ່ເສດຖະກິດ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທາງການເມືອງເປັນຕົ້ນ.

ກຸ່ມຄົນທີ່ມີສະຖານະລໍ້າລວຍ, ຮັ່ງມີກຳລັງປົ້ນສະດົມ ແລະ ສ້າງມົນລະພິດໃຫ້ແກ່ໂລກຈົນເຖິງພາວະເສື່ອມສະພາບ, ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍສໍາລັກຢູ່ໃຕ້ຄວາມຮ້ອນເອົ້າ, ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ” ທ່ານ Amitabh Behar ກຳມະການບໍລິຫານຊົ່ວຄາວຂອງອົງການ Oxfam ນານາຊາດໄດ້ກ່າວ. ບົດລາຍງານ Climate Equality: A Planet For The 99% ສະບັບເຕັມ ແລະ ສະບັບຫຍໍ້ຂອງອົງການ Oxfam ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: https://policy-practice.oxfam.org/resources/climate-equality-a-planet-for-the-99-621551/?fbclid=IwAR0xQMdTVS4wzG9SdZf3AE1hm7M6tOYK9e6r1eu7jn0pfIlj4Xn01_8I1Rs

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງ:

#econewslaos #ClimateChange #globalwarming

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ຍີ່ປຸ່ນພົບເກາະນ້ອງໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟໃຕ້ທະເລ
30 November, 2023
ຍີ່ປຸ່ນພົບເກາະນ້ອງໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟໃຕ້ທະເລ
ປະກົດການການລະເບີດຂອງພູໄຟຖືເປັນອີກໜື່ງໄພຈາກທຳມະຊາດທີ່ຍັງຄົງປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນປັດຈຸບັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຫດການລ່າສຸດທີ່ພູໄຟໃຕ້ທະເລໃນອານາເຂດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປະທຸຂຶ້ນ ໂດຍຄາດການວ່າການລະເບີດຂອງພູໄຟນັ້ນເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.