Global recycling day 18 March 2022
Global recycling day 18 March 2022
18 June, 2022
Share now
ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າປລາສຕິກທີ່ທ່ານໃຊ້ໃນເວລາອັນແສນສັ້ນ, ເມື່ອຖິ້ມໄປນັ້ນມີໄລຍະເວລາຢູ່ໄດ້ເຖິງຫຼາຍລ້ານປີ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໄປກໍາຈັດຢ່າງຖືກວິທີທັງໝົດ. ຕາມບົດລາຍງານຂອງ UNEP ໃນປີ 2018 ໄດ້ເຜີຍວ່າ ມີຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກຈໍານວນ 7 ພັນລ້ານໂຕນກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໂລກ, ແຕ່ມີບໍ່ເຖິງ 10% ຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຖືກນໍາໄປຜະລິດຄືນໃຫມ່. ຫາກຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໄປຜະລິດຄືນໃຫມ່ຈະເປັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດໝູນວຽນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເພາະໃນຂະບວນການຜະລິດຄືນໃຫມ່ຈະຊ່ວຍຫຼດການປ່ອຍທາດກາກບອນດີອົກຊິດໄດ້ສູງເຖິງ 700 ລ້ານໂຕນ ແລະ ຄາດວ່າຈະຊ່ວຍຫຼຸດໄດ້ເພີ່ມເຖິງ 1 ພັນລ້ານໂຕນພາຍໃນປີ 2030.

ວັນຣີໄຊໂຄໂລກຖືເປັນມື້ປຸກລະດົມວຽກງານທາງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຳຄັນ, ຖືກສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2018 ທີ່ດໍາເນີນງານໂດຍມູນລະນິທິຣີໄຊໂຄໂລກ ໂດຍມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນວັນທີ 18 ມີນາ ຂອງທຸກໆປີ; ເປັນມື້ທີ່ເພີ່ມຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການນໍາສິ່ງເສດເຫຼືອໄປຜະລິດຄືນໃຫມ່, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການຮັກສາຊັບພະຍາກອນອັນມີຄ່າ ແລະ ຮັກສາອານາຄົດຂອງໂລກເຮົາ. #EcoNewsLaos #PlasticPollution #PlasticCrisis #ClimateChage #RecyclingDay!  ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: https://nationaltoday.com/global-recycling-day/ https://www.globalrecyclingday.com/about/ https://www.unep.org/interactives/beat-plastic-pollution/ 

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.