UN ລົງມະຕິຄັ້ງປະຫວັດສາດເພື່ອຢຸດມົນລະພິດປລາສຕິກ, ມຸ່ງພັດທະນາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກມັດທາງກົດໝາຍ
UN ລົງມະຕິຄັ້ງປະຫວັດສາດເພື່ອຢຸດມົນລະພິດປລາສຕິກ, ມຸ່ງພັດທະນາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກມັດທາງກົດໝາຍ
15 March, 2022
Share now
ປລາສຕິກຈະບໍ່ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ຖືກເບິ່ງຂ້າມອີກຕໍ່ໄປ, ເພາະມັນຈະເປັນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ້ອງມີການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອໃຫ້ວົງຈອນມົນລະພິດປລາສຕິກນັ້ນດັບສູນ. ກອງປະຊຸມສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNEA-5) ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 02 ມີນາ 2022, ທີ່ເມືອງ ໄນໂຣບີ ໂດຍມີບັນດາປະມຸກລັດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕົວແທນ 175 ປະເທດໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມລົງມະຕິຄັ້ງປະຫວັດສາດ, ເພື່ອຢຸດມົນລະພິດປລາສຕິກ ແລະ ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກມັດທາງກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດພາຍໃນປີ 2024.

ໃນມະຕິດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຈັດການກັບວົງຈອນທັງໝົດຂອງປລາສຕິກທີ່ລວມໄປເຖິງການຜະລິດ, ການອອກແບບ ແລະ ການກໍາຈັດ; ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ, ການເສີມສ້າງສັກກະຍາພາບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ. ເພື່ອການດໍາເນີນງານອີງຕາມມະຕິເບື້ອງຕົ້ນສາມສະບັບຈາກປະເທດຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ມີການຈັດຕັ້ັ້ງຄະນະກໍາມະການເຈລະຈາລະຫວ່າງລັດຖະບານ Intergovernmental Negotiating Committee (INC), ເພື່ອເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2022, ແລະ ຕາມເປົ້າໝາຍແມ່ນຈະບັນລຸຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກມັດທາງກົດໝາຍທົ່ວໂລກພາຍໃນທ້າຍປີ 2024. ການລິເລີ່ມວຽກງານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນສືບເນື່ອງມາຈາກການຜະລິດປລາສຕິກເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຈໍານວນ 2 ໂຕນໃນປີ 1950 ສູ່ 348 ລ້ານໂຕນໃນປີ 2017 ເປັນອຸດສາຫະກໍາລະດັບໂລກທີ່ມີມູນຄ່າ 522.6 ພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີກໍາລັງການຜະລິດເພີ່ມສູງຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າພາຍໃນປີ 2040. ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນດີວ່າຈາກໂຕເລກທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາກໍຍິ່ງສູງຂຶ້ນ, ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຈັດການທີ່ດີຍັງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ວິກິດການໃນ 3 ດ້ານຫຼັກເຊັ່ນວ່າ: ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການສູນເສຍທຳມະຊາດ ແລະ ມົນລະພິດ. ທ່ານນາງ Inger Andersen ກໍາມະການຜູ້ບໍລິຫານ UNEP ຍັງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ໃນມື້ນີ້ນັບວ່າເປັນໄຊຊະນະຂອງໂລກໃບນີ້ເໜືອປລາສຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ຄັ້ງດຽວ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ, ມັນຈະເປັນນະໂຍບາຍທີ່ປະກັນໄພຄົນໃນຮຸ່ນນີ້ ແລະ ອະນາຄົດ, ດັ່ງນັ້ນເຂົາອາດຈະໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບປລາສຕິກ ແລະ ຈະບໍ່ຕົກເປັນຫາຍະນະຂອງມັນ”.  ທ່ານນາງ Inger Andersen ຍັງໄດ້ເສີມຕື່ມອີກວ່າ: “ຂໍໃຫ້ເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຄໍາສັ່ງຂອງ INC ຈະບໍ່ເປັນການເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃດໆຢຸດປະພຶດແຕ່ພາຍໃນສອງປີ. ຄຽງຄູ່ກັບການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືສາກົນ, UNEP ຈະສົມທົບກັບກັບລັດຖະບານ ແລະ ທຸລະກິດໃນທົ່ວລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ໃຫ້ຫັນໜີຈາກການນໍາໃຊ້ປລາສຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ຄັ້ງດຽວ, ພ້ອມທັງລະດົມການເງິນພາກເອກະຊົນ ແລະ ລົບລ້າງສິ່ງກີດຂວາງໃນການລົງທຶນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເສດຖະກິດໝູນວຽນໃນໄລຍະໃໝ່”. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງໄດ້ມີການກ່າວຄໍາປາໄສຈາກ ທ່ານນາງ Amina Mohammed ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຂຶ້ນກ່າວວ່າ: “ໃນມື້ນີ້ ບໍ່ມີພື້ນທີ່ໃດໃນໂລກທີ່ບໍ່ຖືກສຳຜັດກັບມົນລະພິດປລາສຕິກ ນັບຕັ້ງແຕ່ດິນຕະກອນທີ່ເລິກທີ່ສຸດໃນທະເລ, ໄປຈົນເຖິງພູເຂົາເອເວີເລສທ, ໂລກຂອງເຮົາຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຈາກຫຼາຍຝ່າຍຢ່າງຈິງຈັງຕໍ່ກັບຫາຍະນະທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນເຮົາທຸກຄົນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ກ່າວມາໃນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໄປຈົນເຖິງທະເລ”.  ການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນການປະຕິບັດຕາມ “UNEP@50”, ກອງປະຊຸມພິເສດສອງມື້ຂອງສະພາເພື່ອການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 50ປີ ຂອງUNEP ທີ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄາດວ່າຈະກ່າວເຖິງວິທີການສ້າງໂລກຫຼັງການລະບາດຂອງໂລກຢ່າງຍືດຢຸ່ນ ແລະ ຄອບຄຸມ. #EcoNewsLaos #PlasticPollution #PlasticCrisis #ClimateChage #UNEA5 #UNEP50 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: https://www.unep.org/.../historic-day-campaign-beat... https://news.un.org/en/story/2022/03/1113142

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.