ແຜນທີ່ຄວາມບອບບາງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2020
ແຜນທີ່ຄວາມບອບບາງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2020
05 November, 2021
Share now
ການປະເມີນຄວາມບອບບາງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນປິ 2020, ໂດຍກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໂດຍເພິ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ 3 ອົງປະກອບຫຼັກຄື: 1. ການປະເຊີນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Exposure). 2. ຄວາມອ່ອນໄຫວ (Sensitivity). 3. ຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ (Adaptive Capacity). ຈາກຜົນການປະເມີນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ມີລະດັບຄວາມບອບບາງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນລະດັບທີ 5 ໂດຍສະເພະແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ອ່ານບົດປະເມີນໄດ້ທີ່: http://monre.myqnapcloud.com:8080/share.cgi?ssid=0cbRkPN... #EconewsLaos #Climatechange MONRE ກຊສ

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
16 August, 2023
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ເກາະມວຍ (Maui), ລັດຮາວາຍ (Hawaii) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໂດຍມີເມືອງລາໄຮນາ (Lahaina) ເປັນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການລຸກລາມຂອງໄຟປ່າຄັ້ງນີ້. ໂດຍເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືເປັນເຫດການໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຈາໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 100 ປີ; ອີກທັງຍັງມີຕົວເລກຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າເຫດການສຶນະມິໃນປີ 1960 ທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 61 ຄົນ, ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ຖືກຢືນຢັນ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 1300 ຄົນທີ່ຍັງຄົງຫາຍສາບສູນ ແລະ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາ.