ເມື່ອຄວາມຮູ້ເປັນອາວຸດສູ້ກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ: ຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ວັນທີ 26 ຕຸລາ.
ເມື່ອຄວາມຮູ້ເປັນອາວຸດສູ້ກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ: ຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ວັນທີ 26 ຕຸລາ.
26 October, 2021
Share now
“ກ້າວທຳອິດຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ ແມ່ນການຮູ້ວ່າບັນຫານັ້ນມີຢູ່ຈິງ” ຄຳເວົ້າຂອງ Zig Ziglar ນັກຂຽນຊາວສະຫະລັດອາເມລິກາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ໃນຫຼາຍທົດສະວັດກ່ອນທີ່ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຍົກຂຶ້ນມາເວົ້າເປັນວົງກວ້າງ

ມາໃນປະຈຸບັນເປັນເລື່ອງໜ້າຍິນດີທີ່ ຫົວຂໍ້ເລື່ອງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການປ່ຽນແປງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ, ບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ, ວິກິດປລາສຕິກ, ວິກິດການດ້ານພະລັງງານ, ການສູນເສຍດ້ານຊີວະນານາພັນ ແລະ ອີກຫຼາຍໆບັນຫາ ແມ່ນເລີ່ມກາຍມາເປັນຫົວຂໍ້ສົນທະນາໃນຫຼາຍໆພາກສ່ວນ ແລະ ຫຼາຍໆກຸ່ມຄົນຈາກທຸກໆເພດ ແລະ ໄວ. ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງມາເຖິງວັນທີ່ຫຼາຍໆຄົນຕະໜັກຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ມັນໄດ້ຜ່ານຫຼາກຫຼາຍການຄົ້ນຄວ້າ, ການຖົກຖຽງ ແລະ ການປຸກລະດົມໃຫ້ຄວາມຮູ້. ໃນນັ້ນ, ວັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (World Environmental Education Day) ທີ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນທຸກໆວັນ 26 ຕຸລາ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ພາຍໃຕ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ກໍແມ່ນອີກມື້ໜຶ່ງທີ່ຖືກສະຖາປະນາຂຶ້ນເພື່ອປຸກລະດົມການໃຫ້ ແລະ ຮັບຄວາມຮູ້ດ້ານບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບໂລກ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສ້າງປະຊາກອນໂລກທີ່ມີຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ແນວຄິດ, ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ຄວາມໝາຍໝັ້ນ ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ຈະມາໃນອະນາຄົດ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນກໍຜ່ານການຕະໜັກຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງແມ່ນຕົ້ນເຫດ ແລະ ຜົນທີ່ຕາມມາຂອງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ທີ່ຜ່ານມາເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າພະລັງຂອງການຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ເກີດຫຼາຍການປ່ຽນແປງທາງບວກໃນສັງຄົມ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ໂຮງຮຽນປະຖົມ Coconut Tree ໃນກໍາປູເຈຍເຫັນວ່າບັນຫາເລື່ອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນຊຸມຊົນ. ເພິ່ນນຳຂີ້ເຫຍື້ອມາສ້າງອາຄານຮຽນ ແລະ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈ່າຍຄ່າຮຽນເປັນຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມຮູ້, ຕື່ນຕົວເລື່ອງບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ີຣີໄຊເຄິນໄດ້. ລວມໄປເຖິງ ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ທົ່ວໂລກທີ່ຮັບຮູ້ບັນຫາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມອອກມາເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ມີອຳນາດມີການແກ້ໄຂບັນຫາ, ເຊັ່ນການເດີນຂະບວນໄວໜຸ່ມຂອງ Greta Thunberg ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຫົວຂໍ້ເລື່ອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສື່ຕ່າງໆທົ່ວໂລກ ແລະ ລາວເອງກໍໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການຂຶ້ນເສວະນາເວທີຜູ້ນຳລະດັບໂລກ ເຊັ່ນ UN Climate Action Summit ໃນປີ 2019. ນອກນີ້, ໄລຍະທີ່ຄົນເລີ່ມຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບອັນຮຸນແຮງຕໍ່ຊີວະນານາພັນຈາກການປະມົງ ແລະ ບໍລິໂພກອາຫານທະເລ, ບໍລິສັດ start up ແຫ່ງໜຶ່ງໃນອາເມລິກາຊື່ວ່າ Wildtype ກໍເລີ່ມມີການຜະລິດຊີ້ນປາແຊລມອນໃນຫ້ອງທົດລອງ. ໃນດ້ານຂອງສື່ເອງ, ອີງຕາມສະພາເອີຣົບທີ່ໄດ້ເຮັດການສຳຫຼວດໃນປີ 2019 ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າຫັນມາໃສ່ໃຈບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມແຊງໜ້າບັນຫາອື່ນໆ ເມື່ອສື່ຫັນມາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຕີແຜ່ຂ່າວເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍດີ, ຍັງມີອີກຫຼາຍບັນຫາທີ່ສັງຄົມຍັງຕ້ອງຮັບຮູ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືໄປດ້ວຍກັນ. ການຕີແຜ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງສືບຕໍ່ໄປ. #EconewsLaos #Environment #conservation #Climatechange #Plasticcrisis #Biodiversity #Pollution #Education #WorldEnvironmentalEducationDay  United Nations in Lao PDR UNDP Lao PDR ກ່ຽວກັບວັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ:https://www.activesustainability.com/.../world.../... ກ່ຽວກັບການເດີນຂະບວນຂອງໄວໜຸ່ມ: https://www.dw.com/.../climate-activist-greta.../a-47735944 ກ່ຽວກັບແຊລມອນໃນຫ້ອງແລັບ: https://singularityhub.com/.../this-startup-is-growing.../ ກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນຂີ້ເຫຍື້ອ: https://www.youtube.com/watch?v=MlAVdJnpb14 ກ່ຽວກັບພະລັງຂອງສື່ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: https://www.iberdrola.com/culture/environmental-journalism 

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.