Green Tech ນະວັດຕະກໍາສີຂຽວ ຄໍາຕອບເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມໃນອະນາຄົດ
Green Tech ນະວັດຕະກໍາສີຂຽວ ຄໍາຕອບເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມໃນອະນາຄົດ
14 April, 2022
Share now
ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃນປັດຈຸບັນມັກຈະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍສະເພາະ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເຊິ່ງສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງກໍມາຈາກການປ່ອຍມົນລະພິດຂອງອຸດສາຫະກຳກົນຈັກຕ່າງໆ ຕະຫຼອດເຖິງການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ເປັນຕົ້ນ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍໆຄົນຈຶ່ງເລີ່ມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ລິເລີ່ມພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ-ນະວັດຕະກຳໃນຮູບແບບສີຂຽວເພື່ອມານໍາໃຊ້ໃນລະດັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃນວົງກວ້າງໄດ້.

“Green-Tech” ຫຼື “Green Technology” (ເຕັກໂນໂລຊີສີຂຽວ) ແມ່ນການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີໃນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີເປົ້າໝາຍເລັ່ງໃສ່ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພະລັງງານສະອາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກາສກາກໂບນິກ (CO2) ແລະ ກາສເຮືອນແກ້ວ ທີສ້າງຜົນກະທົບ ແລະ ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃນຕອນນີ້; ເຊິ່ງຫາກເຮົາສັງເກດເບິ່ງດີໆ ຜະລິດຕະພັນ Green-Tech ຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ແຊກຊຶມຢູ່ໃນສັງຄົມອ້ອມຮອບຕົວເຮົາບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

“ແຜງຮັບແສງອາທິດ” (Solar Panels) ທີ່ເຮົາມັກເຫັນຕາມເທິງຫຼັງຄາເຮືອນ ຫຼື ເສົາໄຟຟ້າຕ່າງໆໂດຍທົ່ວໄປ, ມັນມີໜ້າທີ່ກັກເກັບ ‘ພະລັງງານແສງອາທິດ’ ແລະ ຜັນປ່ຽນໃຫ້ກາຍເປັນ ‘ພະລັງງານໄຟຟ້າ’ ເພື່ອມານໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນຕ່າງໆ.

“ພາຫະນະໄຟຟ້າ” (Electric Vehicles) ບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດຖີບ, ລົດຈັກຕ່າງໆ ຈົນໄປເຖິງລົດໃຫຍ່ທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນການຂັບເຄື່ອນ, ເຊິ່ງຖືເປັນຍານພາຫະນະທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພວມໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຄົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

“ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ” (Programmable Thermostats) ແມ່ນລະບົບທີ່ຈະຊ່ວຍເຮົາຄວບຄຸມການຕັ້ງຄ່າອຸນຫະພູມຕ່າງໆພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເຮົາປະຢັດພະລັງງານ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ໃນຕອນນອນອີກດ້ວຍ.

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ຍັງມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຖືກຜະລິດຂຶ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ແນວຄິດສີຂຽວ, ໂດຍສະເພາະບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ “Start-Up” ອີກຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະການໂດຍໄດ້ຖືເອົາ “ການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ” ເປັນໝາກຫົວໃຈຫຼັກເພື່ອສ້າງຄວາມສົມດຸນໃຫ້ແກ່ຜົນກຳໄລ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງກໍມີບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ:

post-images

Tesla: ບໍລິສັດຜະລິດຍານພາຫະນະໄຟຟ້າລາຍໃຫຍ່ ທີ່ຕ່າງກໍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຄົນໃນຕອນນີ້. ພວກເຂົາໄດ້ຜະລິດທັງລົດໄຟຟ້າ, ຈັດແຈງສະຖານທີ່ບ່ອນສາກໄຟຢູ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ລວມເຖິງປະດິດໝໍ້ໄຟທີ່ສາມາດສາກເຕີມໄຟຟ້າຢູ່ເຮືອນກໍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ, ອີກທັງອີງຈາກບົດລາຍງານໃນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ການທີ່ຜູ້ຄົນຫັນມານໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ Tesla ແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາສກາກໂບນິກປະມານ 5.000.000 ໂຕນອີກດ້ວຍ.

post-images

Mori: ບໍລິສັດ Start-up ທີ່ບອສຕັນ (Boston) ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄິດ ແລະ ຜະລິດບັນຈຸພັນຕ່າງໆໃນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ສາມາດກິນໄດ້ ແລະ ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້, ເຊິ່ງວ່າຕົວບັນຈຸພັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂປຣຕີນໄໝເຂົ້າມານໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດ.

post-images

Beyond Meat: ບໍລິສັດທີ່ຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຊີ້ນ ຫຼື ໂປຣຕີນຕ່າງໆທີ່ເຮັດຈາກພືດ, ເຊິ່ງວ່າການຜະລິດໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກາສເຮືອນແກ້ວໄດ້ເຖິງ 90% ປຽບທຽບກັບການບໍລິໂພກຊີ້ນຈາກງົວ.

ອ້າງອີງ: https://www.soulmatesventures.com/four-green-tech.../ https://www.investopedia.com/terms/g/green_tech.asp...

https://www.future-processing.com/.../what-is-greentech.../

https://www.lifewire.com/what-is-green-tech-5116125

https://thematter.co/scie.../7-green-technology-trend/152315

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.