ຜ້າອະນາໄມຮັກໂລກ ທາງເລືອກໃນການຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຜ້າອະນາໄມຂອງຄົນທີ່ໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຜ້າອະນາໄມຮັກໂລກ ທາງເລືອກໃນການຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຜ້າອະນາໄມຂອງຄົນທີ່ໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ.
28 April, 2022
Share now
ຜ້າອະນາໄມຖືເປັນສິນຄ້າທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນສຳລັບຜູ້ຍິງທຸກຄົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜ້າອະນາໄມ ເປັນອີກສິນຄ້າໜຶ່ງທີ່ສ້າງຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ກັບໂລກຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງຖືເປັນບັນຫາທີ່ສ້າງຄວາມໜັກໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຍິງທີ່ມີຄວາມໃສ່ໃຈຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເນື່ອງຈາກຜ້າອະນາໄມຖືເປັນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ຍາກ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາໃນການຍ່ອຍສູງເຖິງ 500 – 800ປີ ແລະ ບໍ່ສາມາດນຳເອົາໄປຣີໄຊເຄິລໄດ້ ເພາະມີສ່ວນປະກອບຂອງປລາສຕິກປະມານ 3.4 ກຣາມຕໍ່ແຜ່ນ ໝາຍຄວາມວ່າມີຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກ​ທີ່ບໍ່ສາມາດຣີໄຊເຄິລໄດ້ສູງເຖິງ 40 ລ້ານໂຕນ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີວັດສະດຸອື່ນໆປະສົມຢູ່ເຊັ່ນ: ເຍື່ອເຈ້ຍ, ເຈວຊຶມຊັບຂອງເຫຼວ ແລະ ສານອິນຊີທີ່ແຊກຊຶມຢູ່ພາຍໃນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໃນໜຶ່ງປີ ມີຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດຜ້າອະນາໄມທີ່ຖືກຖິ້ມຢູ່ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍກວ່າ 12,000 ລ້ານແຜ່ນ ເຊິ່ງກາຍເປັນຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອທີ່ຍາກຈະທຳລາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຜ້າອະນາໄມຈະເປັນສິນຄ້າທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແຕ່ຜ້າອະນາໄມກໍຖືເປັນສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຜູ້ຍິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງທີ່ຈະນຳໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຢາກແນະນຳທາງເລືອກຂອງຜ້າອະນາໄມທີ່ສະບາຍໃຈຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ພ້ອມທັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ.

1) ຜ້າອະນາໄມແບບຖ້ວຍ (Menstrual Cup)ເປັນອຸປະກອນຮອງຮັບປະຈຳເດືອນທີ່ເຮັດຈາກຊີລີໂຄນທາງການແພດ ທີ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຊ່ອງຄອດເຊິ່ງ ສາມາດນຳໃຊ້ຊ້ຳໄດ້ດົນເຖິງ 10 ປີ. ໂດຍຜ້າອະນາໄມແບບຖ້ວຍ ມີການນຳໃຊ້ຫຼັກການສູນຍາກາດ, ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວສວມໃສ່ເຂົ້າໄປແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບປະຈຳເດືອນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄຫຼອອກມາຂ້າງນອກໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ຜ້າອະນາໄມແບບຖ້ວຍກໍຍັງມີຄວາມທົນທານ, ໂດຍຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງໂຕ ແລະ ສະດວກສະບາຍ, ພ້ອມທັງສາມາດກັກເກັບປະຈຳເດືອນໄດ້ດົນເຖິງ 12 ຊົ່ວໂມງ.

post-images

2) ຜ້າອະນາໄມຊັກໄດ້ ເປັນຜ້າອະນາໄມທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຊ້ຳໄດ້ ພຽງແຕ່ທໍາຄວາມສະອາດໂດຍການຊັກໃສ່ສະບູ່ໃນນ້ຳອຸນຫະພູມປົກກະຕິ. ໂດຍຜ້າອະນາໄມປະເພດນີ້ແມ່ນເຮັດມາຈາກຝ້າຍ ຫຼື ເສັ້ນໃຍທໍາມະຊາດອື່ນໆ ທີ່ສາມາດດູດຊຶມນ້ໍາ ແລະ ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລະຄາຍເຄືອງຈາກສານເຄມີໃນຜ້າອະນາໄມທົ່ວ​ໄປ.

post-images

3) ຜ້າອະນາໄມທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ອີກໜຶ່ງທາງເລືອກຂອງຄົນທີ່ຍັງບໍ່ກ້າໃຊ້ຜ້າອະນາໄມແບບຖ້ວຍ ແລະ ແບບຊັກໄດ້ ເພາະຢ້ານເຈັບ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍໂຕ. ຜ້າອະນາໄມແບບຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ຈຶ່ງເປັນອີກຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສ້າງພາລະໃຫ້ກັບໂລກ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

post-images

ເຖິງແມ່ນວ່າຜ້າອະນາໄມປະເພດນີ້ຈະຍັງບໍ່ມີຈຳໜ່າຍໃນປະເທດເຮົາ, ແຕ່ຫາກທຸລະກິດໃດທີ່ສົນໃຈ ກໍສາມາດນຳເອົາແນວຄວາມຄິດນີ້ໄປຕໍ່ຍອດເພື່ອເປັນຕົ້ນແບບໃນການເຮັດການຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ສະບາຍໃຈທັງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມໄປພ້ອມໆກັນ. ຕິດຕາມເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄວໆນີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:https://solarimpulse.com/solut.../eco-friendly-sanitary-pads https://adaymagazine.com/sunnycotton-cloth-menstrual-pad https://www.doctorraksa.com/th-TH/blog/menstrual-cup.html https://www.greenery.org/articles/alternative-sanitary-pad/ https://www.brandthink.me/content/sanitary_napkin_zero_waste https://becommon.co/life/item-green-sanitary-products/

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.