ແນວຄວາມຄິດໃນການອອກແບບ “ເມືອງຟອງນໍ້າ” ເພື່ອຮັບຮອງນໍ້າຖ້ວມຈາກບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ແນວຄວາມຄິດໃນການອອກແບບ “ເມືອງຟອງນໍ້າ” ເພື່ອຮັບຮອງນໍ້າຖ້ວມຈາກບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
20 November, 2021
Share now
✏️ Kongjian Yu ນັກອອກແບບຊຸມຊົນເມືອງຂອງຈີນ ແລະ ເປັນຄະນະບໍດີ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລປັກກິ່ງເປັນນັກອອກແບບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງແນວຄວາມຄິດໃນການຈັດການນໍ້າຖ້ວມທີ່ນໍາໄປໃຊ້ໃນຫຼາຍຕົວເມືອງໃຫຍ່ຂອງປະເທດຈີນ.

🏙 ການປ່ຽນແປງເມືອງໃຫ້ກາຍເປັນ “ເມືອງຟອງນໍ້າ” ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຮັບມືກັບສະຖານະການນໍ້າຖ້ວມທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງໂດຍກັງກັບບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ທົ່ວໂລກກໍາລັງປະເຊີນຢູ່.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ການຈັດການນໍ້າໃນຕົວເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການສ້າງລະບົບທໍ່ລະບາຍນໍ້າທີ່ໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຖ່າຍເທນໍ້າໄດ້ໄວ ຫຼື ສ້າງຄູກັ້ນນໍ້າລຽບຕາມຝັ່ງແມ່ນໍ້າເພື່ອປ້ອງກັນການລົ້ນຂອງແມ່ນໍ້າເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງ. ແຕ່ແນວຄວາມຄິດຂອງ “ເມືອງຟອງນໍ້າ” ຈະກົງກັນຂ້າມ ແລະ ແຕກຕ່າງອອກໄປໂດຍໄດ້ມີການແບ່ງຂະບວນການອອກແບບເປັນ 3 ຂັ້ນຕອນດ້ວຍກັນຄື:

💧ສ້າງບໍ່ກັກເກັບນໍ້າຫຼາຍຈຸດເພື່ອໃຫ້ບໍລິເວນຕົ້ນນໍ້າເໝືອນກັບວ່າມີຟອງນໍ້າທີ່ສາມາດດູດຊັບນໍ້າເອົາໄວ້ໄດ້.

💧 ສ້າງຄອງຫຼື ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າທີ່ຄົດລ້ຽວແທນ ການສ້າງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າແບບເສັ້ນຊື່ ທີ່ມີການລະບາຍນໍ້າແບບໄວ ແລະ ກະແສນໍ້າທີ່ຮຸນແຮງ, ປູກຕົ້ນໄມ້ຕາມແຄມຝັ່ງຂອງແມ່ນໍ້າສາຍຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດການກັດເຊາະ ແລະ ຊະລໍການໄຫຼຂອງນໍ້າຝົນ. ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຕາມມາກໍ່ຄື ການມີພື້ນທີ່ສີຂຽວ, ສວນສາທາລະນະ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດເພີ່ມຂື້ນ.

💧 ເອົາມວນນໍ້າທັງໝົດໄປປ່ອຍລົງປາຍທາງ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນແມ່ນໍ້າ, ບຶງໃຫຍ່ ທີ່ເປັນພື້ນທີ່ຮອງຮັບນໍ້າຝົນ ແລະ ບ່ອນບໍບັດນໍ້າທໍາມະຊາດ. ໃຫ້ສ້າງມາດຕະການປ້ອງກັນພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ມີການປຸກສ້າງອາຄານໃນບໍ່ລິເວນດັ່ງກ່າວ.

🏙 ແນວຄວາມຄິດ “ເມືອງຟອງນໍ້າ” ມີຄວາມໂດດເດັ່ນທີ່ວ່າໃຊ້ຂະບວນການຕາມທໍາມະຊາດເປັນຕົວແກ້ໄຂບັນຫາຂອງສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນເມືອງນັ້ນໆ. ຫາກເຮົານໍາໃຊ້ແນວຄວາມຄິດນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະໃຊ້ງົບປະມານໃນການສ້າງພຽງແຕ່ 1 ໃນ 4 ຂອງເງິນທີ່ໃຊ້ໄປກັບວິທີການຮັບມືກັບບັນຫານໍ້າຖ້ວມ. ການປຸກສ້າງອາຄານໃນທີ່ສູງ ແລະ ກັນພື້ນທີ່ລຽບແຄມນໍ້າໄວ້ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມ ໃຊ້ຕົ້ນທຶນກໍ່ສ້າງທີ່ຕໍ່າກວ່າການໄປສ້າງລະບົບທໍ່ ແລະ ຖັງກັກເກັບນໍ້າຝົນໃນຕົວເມືອງ.

ເຮົາຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນວິທີການດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ດ້ວຍວິທີການທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ.

 

#EconewsLaos#ClimateChange#NetZero#AirPollution

ອ້າງອີງ:https://www.bbc.com/thai/international-59253576

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.