“Rfoil”  ວັດສະດຸຜະລິດຄືນໃຫມ່ ຫຼຸດຜ່ອນປລາສຕິກ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ
“Rfoil” ວັດສະດຸຜະລິດຄືນໃຫມ່ ຫຼຸດຜ່ອນປລາສຕິກ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ
13 May, 2022
Share now
ວັດສະດຸປະເພດຟຣອຍເຊິ່ງເປັນບັນຈຸພັນຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານຊະນິດອ່ອນ (Flexible Packaging) ທີ່ມີລັກສະນະເປັນສີເງິນເຫຼື້ອມ, ເຊິ່ງເຮົາສາມາດພົບເຫັນໄດ້ງ່າຍໃນຊອງບັນຈຸພັນສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຊອງອາຫານ, ຊອງຂະໜົມ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງຕ່າງໆ. ຊອງປະເພດນີ້ສ້າງບັນຫາຕໍ່ການຣີໄຊເຄິລທີ່ຍາກ, ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການຄັດແຍກຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນທາງ ແລະ ບໍ່ມີວິທີການກໍາຈັດທີ່ເໝາະສົມ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການກໍ່ຕັ້ງໂຄງການພັດທະນາວັດສະດຸ “rfoil” ເຊິ່ງເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ຈາກການຣີໄຊເຄິລຊອງຟຣອຍ ແລະ ນໍາໄປພັດທະນາເປັນເມັດປລາສຕິກປະສົມ. ໂດຍເປັນເມັດປລາສຕິກ ບໍ່ໄດ້ປະກອບມີພຽງແຕ່ປລາສຕິກຢ່າງດຽວ, ແຕ່ຍັງມີສ່ວນປະສົມຂອງຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດຟຣອຍ ເພື່ອສາມາດຜະລິດປລາສຕິກໄດ້ໂດຍໃຊ້ວັດຖຸດິບນ້ອຍລົງ ແລະ ຍັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດນີ້ລົງອີກດ້ວຍ.

​ໃນປີ 2021, ມີຜົນງານການວິໄຈຂອງຄະນະສິ່ງເເວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ (ປະເທດໄທ) ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຊິ່ງດໍາເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບ rfoil. ປລາສຕິກປະສົມນ້ອງໃໝ່ແບບ rfoil ໄດ້ຖືກນໍາໄປແປຮູບໃຫ້ເປັນດິນບລັອກປູທາງຍ່າງ, ໂຖຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຫີນຕົກເເຕ່ງ ເພື່ອທົດສອບປະສິດທິພາບການໃຊ້ງານ ແລະ ພົບວ່າເຮົາສາມາດເພີ່ມປະລິມານຖົງ foil ເຂົ້າໄປໃນເມັດປລາສຕິກໄດ້ເຖິງ 60% ນັ້ນໝາຍເຖິງເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດປລາສຕິກໃໝ່ໄປໄດ້ເຖິງ 40%.

​ປັດຈຸບັນນີ້, rfoil ຍັງເປັນນະວັດຕະກໍາທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສຶກສາວິໄຈ ເພື່ອທົດລອງຫາສັດສ່ວນຂອງ rfoil ທີ່ຫຼຸດປະລິມານວັດສະດຸເຫຼືອໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເເຕ່ຍັງຮັກສາຄຸນສົມບັດຂອງປລາສຕິກໄວ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ແຕ່ພາຍຫຼັງຈາກນີ້ ເຮົາກໍໜ້າຈະໄດ້ເຫັນ rfoil ໃນຖານຂອງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ໃຊ້ປລາສຕິກທາງເລືອກທີ່ດີໃຫ້ກັບໂລກຫຼາຍກວ່າ, ມີຕົ້ນທຶນການຜະລິດໜ້ອຍກວ່າ, ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ແຂງແຮງພໍ ທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຢ່າງເຕັມຕົວ ແລະ ກາຍເປັນວັດສະດຸໃໝ່ທີ່ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການໃນອານາຄົດ.

ແຫຼ່ງອ້າງອິງ:https://pmuc.or.th/?p=3819https://www.tpbigroup.com/th/news/blog/547-r-foil

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.