ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຍອດນໍ້າໂມ້-ພູສາມສຸມ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງໃໝ່ຂອງປີ 2022
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຍອດນໍ້າໂມ້-ພູສາມສຸມ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງໃໝ່ຂອງປີ 2022
23 May, 2022
Share now
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຍອດນໍ້າໂມ້-ພູສາມສຸມ. ແຂວງຊຽງຂວາງ ຖືກປະກາດສ້າງຕັ້ງເປັນທາງການເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ, ໂດຍອີງຕາມດໍາລັດເລກທີ 87/ນຍ, ລົງວັນທີ 15 ມີນາ 2022, ລົງລາຍເຊັນໂດຍທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງນີ້ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເຂດພາກເໜືອ ກວມເອົາ 2 ເມືອງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງເຊັ່ນ: ເມືອງຄູນ ແລະ ເມືອງໝອກ. ພື້ນທີ່ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຍອດນໍ້າໂມ້-ພູສາມສຸມ ແມ່ນມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 98.873 ເຮັກຕາ, ແບ່ງອອກເປັນ ເຂດເມືອງໝອກ ກວມເອົາ 86.598 ເຮັກຕາ ແລະ ເມືອງຄູນ ກວມເອົາ 12.275 ເຮັກຕາ. ​ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການສ້າງຕັ້ງພື້ນທີ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ລັກສະນະສະເພາະທີ່ໂດດເດັ່ນ ພູມສັນຖານເປັນຜາສູງ, ຫີນເປັນຊັ້ນໆ, ປ່າດົງດິບ, ປ່າໄມ້ຮິ້ງຫອມ, ໄມ້ໂລ່ງເລງ, ພູມິທັດທົ່ງຫຍ້າ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ຖິ່ນອາໄສຂອງພັນສັດ, ພັນພືດ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ, ຮັກສາໄວ້ເຖິງຄວາມສວຍງາມຂອງທິວທັດທໍາມະຊາດ, ສຶກສາຄັ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັງປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງຂອງຊາດ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແມ່ນອີງຕາມການຄຸ້ມຄອງໂດຍ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຜູ້ດໍາເນີນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການປົກປັກຮັກສາພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ. ໂດຍແຫຼ່ງທຶນທີ່ໃຊ້ໃນການປົກປັກຮັກສາພື້ນທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຍອດນໍ້າໂມ້-ພູສາມສຸມ ແມ່ນປະກອບມີ: ງົບປະມານຂອງລັດ; ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້; ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ; ການປະກອບທຶນຂອງກິດຈະການ ຫຼື ໂຄງການທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫຼື ພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ; ກອງທຶນທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ; ການປະກອບສ່ວນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ແຫຼ່ງທຶນອື່ນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໝາຍເຫດ: ຮູບພາບໃນຂ່າວເປັນພຽງພາບປະກອບຈາກແຫຼ່ງອື່ນ, ເນື່ອງຈາກບໍ່ສາມາດຫາຮູບຕົ້ນສະບັບຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຍອດນໍ້າໂມ້-ພູສາມສຸມ ມາປະກອບໃສ່ໄດ້. #EconewsLaos #ForestCover #Biodiversity ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: - ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. - http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx...

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.