ມາຮ່ວມໃຈກັນປົກປ້ອງໂລກຂອງພວກເຮົາໃນວັນ ອະນຸລັກໂລກ 22 ເມສາ
ມາຮ່ວມໃຈກັນປົກປ້ອງໂລກຂອງພວກເຮົາໃນວັນ ອະນຸລັກໂລກ 22 ເມສາ
22 April, 2022
Share now
22 ເມສາ, ວັນອະນຸລັກໂລກ Earth Day ປັດຈຸບັນນີ້ບັນຫາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມເປັນພິດໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາກ່ຽວກັບນໍ້າເສຍ, ອາກາດເປັນພິດ ຫຼື ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ,ກໍ່ຍັງມີບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງຖືວ່າເປັນບັນຫາໂລກ ເຊັ່ນ: ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກການປ່ອຍອາຍກາກບອນ ( carbon dioxide or CO2 ) ສູງ ຫຼື ເອີ້ນອີກຢ່າງວ່າປະກົດການເຮືອນແກ້ວ, ບັນຫາປະລິມານໂອໂຊນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຫຼຸດລົງ ຫຼື ບັນຫາພະລັງງານຂອງໂລກທີ່ຈະຕ້ອງຫາມາທົດແທນການໃຊ້ນ້ຳມັນເປັນຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນໃນ ວັນທີ່ 22 ເມສາ ປີ 1970, ປະຊາຊົນຊາວອາເມລິກາຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕະໜັກຮູ້ເຖິງບັນຫາ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶ່ງພ້ອມໃຈກັນເຕົ້າໂຮມເພື່ອປະທ້ວງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມົນລະພິດ ແລະ ການທຳລາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ເກີນຄວາມຈຳເປັນ. ເຊິ່ງຜົນຈາກການເຕົ້າໂຮມຊຸມນຸມໃນຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດມີການຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂມົນລະພິດທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ ໄດ້ກຳນົດເອົາ ວັນທີ່ 22 ເມສາ ຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນຄຸ້ມຄອງໂລກ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຢ່າງຊັດເຈນດັ່ງນີ້: 1. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເກີດອາຍກາກບອນທີ່ມີຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ. 2. ເພື່ອກຳຈັດອາຍ ຄຼໍໂຣຟລູອໍໂຣກາກບອນ (chlorofluorocarbons), ເຊິ່ງຖືເປັນໂຕການທຳລາຍສະພາບອາກາດຊັ້ນໂອໂຊນ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການສະສົມຄວາມຮ້ອນ. 3. ສົ່ງເສີມການອານຸລັກປ່າໄມ້ທີ່ເຫຼືອຢູ່. 4. ຫ້າມ, ຢຸດການຊື້ - ຂາຍສັດປ່າສະຫງວນ ແລະ ສົ່ງເສີມການອານຸລັກຮັກສາສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ. 5. ຮັກສາລະດັບປະຊາກອນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສົມດຸນກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ມີຢູ່. 6. ໃຫ້​ອົງການ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ບັນຍາກາດ, ນ້ຳ ​ແລະ ສະພາບ​ການ​ອື່ນໆ​ຈາກ​ການ​ຂົ່ມ​ເຫັງຂອງ​ມະນຸດ. 7. ສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາໂລກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດ. ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ: https://www.sanook.com/campus/910819/ https://www.earthday.org/ 

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
16 August, 2023
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ເກາະມວຍ (Maui), ລັດຮາວາຍ (Hawaii) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໂດຍມີເມືອງລາໄຮນາ (Lahaina) ເປັນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການລຸກລາມຂອງໄຟປ່າຄັ້ງນີ້. ໂດຍເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືເປັນເຫດການໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຈາໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 100 ປີ; ອີກທັງຍັງມີຕົວເລກຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າເຫດການສຶນະມິໃນປີ 1960 ທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 61 ຄົນ, ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ຖືກຢືນຢັນ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 1300 ຄົນທີ່ຍັງຄົງຫາຍສາບສູນ ແລະ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາ.