ກາເຟແຄັບຊູນ ທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ຈາກສີມືຂອງຄົນລາວ
ກາເຟແຄັບຊູນ ທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ຈາກສີມືຂອງຄົນລາວ
30 December, 2022
Share now
Navela Coffee Capsule ແບຣນກາເຟລາວກັບຜະລິດຕະພັນ ແບບ eco-friendly ທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້

ກາເຟ “ນະເວລາ” (Navela Coffee) ເປັນແບຣນກາເຟແບບ Capsule ຂອງຄົນລາວແບຣນທໍາອິດ ທີ່ມີການນໍາໃຊ້ “ບັນຈຸພັນ” ກໍຄືຕົວ capsule ທີ່ເຮັດມາຈາກເຍື່ອຂອງພືດ (plant fiber) ເຊິ່ງສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄປໄດ້ພາຍໃນ 23 ອາທິດ ໂດຍບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະນຳໃຊ້ກາເຟລາວ 100% ຂົ້ວໂດຍໂຮງຂົ້ວລາວ-ບໍລະເວນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມແຊບ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງກາເຟ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ແຄັບຊູນຕົວນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກມາດຕະຖານ EN13432 ຂອງເອີຣົບ, OK Compost ຂອງປະເທດ Austria ແລະ ອື່ນໆອີກດ້ວຍ. ທ່ານນາງ ອານິຕາ ຕະກຸນສີ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແບຣນກາເຟ Navela ໄດ້ເລົ່າວ່າ: ເພິ່ນໄດ້ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດກາເຟມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ແຕ່ສິ່ງທີ່ເລີ່ມເຮັດໃຫ້ໃສ່ໃຈຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນໃນການອອກແບບຜະລິດຕະພັນແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງທີ່ໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ທີ່ປະເທດອັງກິດ ການທີ່ໄດ້ເຫັນເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໃສ່ໃຈຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຈຸດປະກາຍຄວາມຄິດທີ່ຢາກພັດທະນາທຸລະກິດຕົນເອງໃຫ້ສາມາດປະກອບສ່ວນໃນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄປພ້ອມໆກັນ. ອີກທັງ, ຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນເຖິງພຶດຕິກຳການກິນກາເຟຂອງຄົນເຮົາແຕ່ລະມື້ ທີ່ມີການກິນແລ້ວຖິ້ມຈອກເປັນຈໍານວນຫຼາຍຈົນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ, ຍິ່ງສິນຄ້າມີຄວາມສະດວກໃນການຊົມໃຊ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍ່ຍິ່ງເກີດຂີ້ເຫຍື້ອເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ເພິ່ນເລີຍຢາກຜະລິດສິນຄ້າທີ່ຄົນເຮົານິຍົມບໍລິໂພກເປັນປະຈໍາ, ທັງສະດວກ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໄປຄຽງຄູ່ກັນ. ເພິ່ນຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ກາເຟລາວໂດຍລວມແມ່ນເປັນກາເຟທີ່ດີ ຖືກປູກໃນເຂດດິນດີ ແລະ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມຫຼາຍ ພຽງແຕ່ອາດຍັງບໍ່ສາມາດດຶງເອົາສັກກາຍະພາບຂອງມັນອອກມາໄດ້ດີພໍ; ແລະ ນັ້ນຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດ ລາວ-ບໍລະເວນກໍຄື ກາເຟ Navela ແລະ Once upon a Time ຄິດມາຕະຫຼອດວ່າຄວນເຮັດແນວໃດ, ປັບປຸງໂຕເອງແນວໃດ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຊາວກະສິກອນແນວໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກາເຟລາວເຮົາສາມາດໄປກ້າວໄປສູ່ລະດັບສາກົນໄດ້. ທັງຍັງເປັນເຫດຜົນທີ່ເລືອກ direct-trade model ກໍຄືການຊື້ເມັດກາເຟຈາກຊາວກະສິກອນລາວເຮົາໂດຍກົງ, ເຊິ່ງນອກຈາກຈະເປັນການສ້າງສາຍສໍາພັນທີ່ດີກັບຜູ້ປູກແລ້ວ ຍັງສາມາດນໍາສຽງຕອບຮັບຈາກຜູ້ບໍລິໂພກມາປັບປຸງການຜະລິດໄດ້ໂດຍກົງອີກ ຫຼືກໍຄືກົນລະຍຸດ “Farm-to-cup, cup-to-farm” ທີ່ເພິ່ນນໍາໃຊ້. “ຂະບວນການຜະລິດທີ່ດີ” ຄືສິ່ງທີ່ກາເຟ Navela ໃສ່ໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນມາຕະຫຼອດ; ນອກຈາກການຖ່າຍທອດເລື່ອງລາວ, ປະສົບການຜ່ານລົດຊາດກາເຟແລ້ວ ເພິ່ນຍັງຕັ້ງໃຈເປັນກະບອກສຽງເປັນໜຶ່ງທີ່ຈະສາມາດສ້າງຄວາມຕະໜັກຮູ້ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ສັງຄົມອີກດ້ວຍ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກຂະບວນການຜະລິດຄ່ອນຂ້າງຈະມີຕົ້ນທຶນທີ່ສູງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງລາຄາສູງໄວ້ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ຖືເປັນໜຶ່ງໃນຄວາມທ້າທາຍທີ່ກາເຟ Navela ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່; ເຊິ່ງວ່າກຸ່ມລູກຄ້າ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະເປັນບັນດາຄໍ ກາເຟລາວ, ບັນດາຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມເຄືອໃຫຍ່ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເປັນຕົ້ນທຶນເດີມຢູ່ແລ້ວ ຫາກເບິ່ງໃນມູມມອງການເຮັດທຸລະກິດສີຂຽວ (Green business) ແລ້ວ, ຄຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື “ກາເຟ” ກືຄືໜຶ່ງສິ່ງທີ່ເພິ່ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ, ແຕ່ “ຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ” ກໍເປັນສິ່ງທີ່ເພິ່ນໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈ. “ຫາກເລີ່ມປັບປ່ຽນເທື່ອລະໜ້ອຍ, ຫຼາຍຄົນຊ່ວຍກັນເຮັດ ມັນກໍຈະດີຂຶ້ນ; ເຖິງຕອນນີ້ ເພິ່ນຍັງບໍ່ສາມາດ ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເປັນ eco-friendly 100% ເນື່ອງຈາກຕົ້ນທຶນທີ່ສູງ ແລະ ການເຮັດທຸລະກິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ມັນອາດຈະບໍ່ສະດວກເຮົາ 100%, ແຕ່ຖ້າມັນບໍ່ຂັດເຮົາຫຼາຍ ເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະລົງມືເຮັດມັນ. ເພາະຜົນສຸດທ້າຍແລ້ວ, ມັນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຮົາ ຕໍ່ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ກິດຈະການຂອງເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ຂະແໜງການໃດກໍຕາມ.” ທ່ານນາງ ອານິຕາໄດ້ກ່າວ. ສຸດທ້າຍແລ້ວ, ຫາກໃຜທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ຢາກສະໜັບສະໜູນຊື້ຜະລິດຕະພັນກາເຟ Navela ແມ່ນສາມາດເຂົ້າຊື້ໄດ້ທີ່ຮ້ານ Once Upon A Time ຫຼື ສາມາດສັ່ງຊື້ຜ່ານທາງອອນໄລນ໌ ທີ່ເພຈ Navela Coffee ກໍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

#econewslaos #GreenInnovation #wastemanagement #sustainability #greenbusiness

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
16 August, 2023
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ເກາະມວຍ (Maui), ລັດຮາວາຍ (Hawaii) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໂດຍມີເມືອງລາໄຮນາ (Lahaina) ເປັນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການລຸກລາມຂອງໄຟປ່າຄັ້ງນີ້. ໂດຍເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືເປັນເຫດການໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຈາໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 100 ປີ; ອີກທັງຍັງມີຕົວເລກຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າເຫດການສຶນະມິໃນປີ 1960 ທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 61 ຄົນ, ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ຖືກຢືນຢັນ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 1300 ຄົນທີ່ຍັງຄົງຫາຍສາບສູນ ແລະ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາ.