UN ສົ່ງໃດໂນເສົາຂຶ້ນເວົ້າໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາໂລກກ່ອນທີ່ຈະສູນພັນ
UN ສົ່ງໃດໂນເສົາຂຶ້ນເວົ້າໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາໂລກກ່ອນທີ່ຈະສູນພັນ
05 November, 2021
Share now
🦕 UN ສົ່ງ ໄດໂນເສົາ ຂຶ້ນເວົ້າ ໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາໂລກ ກ່ອນທີ່ຈະສູນພັນ

🦖 ໂຄງການ#FrankieTheDino ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ United Nations Development Programme - UNDP ເປັນກິດຈະກຳປຸກລະດົມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດdontchooseextinction.com ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຕະໜັກຮູ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງກ່ອນທີ່ຈະສວາຍເກີນໄປ.

🌎 ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເປັນທີ່ຮັບຮູ້ດີວ່າເກີດມາຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະທ້າຍສັດຕະວັດທີ 19 ເປັນຕົ້ນມາເຊິ່ງເປັນຍຸກເລີ່ມຕົ້ນອຸສາຫະກຳ. ທັງນີ້, ຈົນຮອດປະຈຸບັນ, ລັດຖະບານໃນຫຼາຍປະເທດຍັງໃຊ້ງົບປະມານຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າໃນການຂຸດຄົ້ນນໍ້າມັນດິບເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫຍ່ໃນການເກີດມີພາວະໂລກຮ້ອນ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອໄດ້ທີ່:https://www.facebook.com/watch/?v=2079324818883634

ຕິດຕາມເວັບໄຊທ໌ຂ່າວຂອງເຮົາໄວໆນີ້.

#EconewsLaos#Climatechange#NetZero#DontchooseExtinctionUNDP Lao PDR

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
16 August, 2023
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ເກາະມວຍ (Maui), ລັດຮາວາຍ (Hawaii) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໂດຍມີເມືອງລາໄຮນາ (Lahaina) ເປັນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການລຸກລາມຂອງໄຟປ່າຄັ້ງນີ້. ໂດຍເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືເປັນເຫດການໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຈາໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 100 ປີ; ອີກທັງຍັງມີຕົວເລກຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າເຫດການສຶນະມິໃນປີ 1960 ທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 61 ຄົນ, ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ຖືກຢືນຢັນ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 1300 ຄົນທີ່ຍັງຄົງຫາຍສາບສູນ ແລະ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາ.