UN ສົ່ງໃດໂນເສົາຂຶ້ນເວົ້າໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາໂລກກ່ອນທີ່ຈະສູນພັນ
UN ສົ່ງໃດໂນເສົາຂຶ້ນເວົ້າໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາໂລກກ່ອນທີ່ຈະສູນພັນ
05 November, 2021
Share now
🦕 UN ສົ່ງ ໄດໂນເສົາ ຂຶ້ນເວົ້າ ໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາໂລກ ກ່ອນທີ່ຈະສູນພັນ

🦖 ໂຄງການ#FrankieTheDino ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ United Nations Development Programme - UNDP ເປັນກິດຈະກຳປຸກລະດົມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດdontchooseextinction.com ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຕະໜັກຮູ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງກ່ອນທີ່ຈະສວາຍເກີນໄປ.

🌎 ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເປັນທີ່ຮັບຮູ້ດີວ່າເກີດມາຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະທ້າຍສັດຕະວັດທີ 19 ເປັນຕົ້ນມາເຊິ່ງເປັນຍຸກເລີ່ມຕົ້ນອຸສາຫະກຳ. ທັງນີ້, ຈົນຮອດປະຈຸບັນ, ລັດຖະບານໃນຫຼາຍປະເທດຍັງໃຊ້ງົບປະມານຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າໃນການຂຸດຄົ້ນນໍ້າມັນດິບເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫຍ່ໃນການເກີດມີພາວະໂລກຮ້ອນ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອໄດ້ທີ່:https://www.facebook.com/watch/?v=2079324818883634

ຕິດຕາມເວັບໄຊທ໌ຂ່າວຂອງເຮົາໄວໆນີ້.

#EconewsLaos#Climatechange#NetZero#DontchooseExtinctionUNDP Lao PDR

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.