10 ຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຖືກສະເໜີໃນ COP26
10 ຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຖືກສະເໜີໃນ COP26
12 November, 2021
Share now
ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນຖືກນຳສະເໜີໂດຍ ອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກ (WMO), ຮ່ວມມືໂດຍ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າສະພາບອາກາດໂລກ (WCRP), Future Earth ແລະ the Earth League. 🔬 ເຊິ່ງໄດ້ອີງຕາມການປະເມີນຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຊັ້ນນຳຂອງໂລກກ່ຽວກັບດ້ານດິນຟ້າອາກາດຫຼາຍກວ່າ 60 ທ່ານ, ກັບການຄັດກອງຂໍ້ມູນຈາກນັກວິທະຍາສາດທີ່ເຮັດວຽກໃນສະໜາມຫຼາຍພັນທ່ານ.

🌎 10 ຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດສຳຄັນດັ່ງກ່າວມີດັ່ງນີ້ຄື*:

1.#ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ທີ່ອຸນຫະພູມ 1.5ອົງສາ C ຍັງເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການດໍາເນີນການທົ່ວໂລກໃນທັນທີ ແລະ ຈິງຈັງ.

2.#ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການກະສິກຳ, ການໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຂຸດຄົ້ນນໍ້າມັນດິບ ຄື ເມຕານ (methane) ແລະ ອົກຊິດນີຕຣິກ (nitrous oxide) ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດກ້າວໄປສູ່ການມີອຸນຫະພູມອົບອຸ່ນເຖິງ 2.7 ອົງສາ C. ດັ່ງນັ້ນ, ນອກຈາກການສຸມໃສ່ການຫຼຸດລົງຂອງກາກບອນດີອົກຊິດ (Carbon dioxide), ກາສເຮືອນແກ້ວອື່ນໆກໍຕ້ອງມີການວາງແຜນໃຫ້ມີການຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ.

3.#ໄຟໄໝ້ປ່າເປັນວົງກວ້າງ ຫຼື Megafires - ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຈະບັງຄັບໃຫ້ມີເຫດການໄຟໄໝ້ຮຸນແຮງ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງລະດັບໃໝ່ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

4.#ອົງປະກອບຂອງດິນຟ້າອາກາດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ, ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປ່ອຍອາຍກາສເຮືອນແກ້ວຕ່າງໆ, ການຫຼຸດລົງຂອງນໍ້າກ້ອນຂົ້ວໂລກ, ການສະສົມຄວາມຮ້ອນຂອງມະຫາສະໝຸດ ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງມັນ ລວມໄປເຖິງຜົນກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພາວະໂລກຮ້ອນຮຸນແຮງຂຶ້ນ.

5.#ການແກ້ໄຂບັນຫາດິນຟ້າອາກາດທົ່ວໂລກຕ້ອງເປັນທຳ ແລະ ສະເໝີພາກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະຊາກອນທີ່ລວຍທີ່ສຸດຂອງໂລກ 1% ແມ່ນຕ້ອງຫຼຸດຈຳນວນການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວຂອງໂຕເອງລົງເກືອບ 97%, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາກອນ ທີ່ທຸກຍາກ 50% ຂອງໂລກສາມາດເພີ່ມການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວຂອງໂຕເອງຂຶ້ນ 3 ເທົ່າ.

6.#ການສະຫນັບສະຫນູນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາໃນຂັ້ນຄົວເຮືອນແມ່ນສໍາຄັນແຕ່ມັກຈະຖືກເບິ່ງຂ້າມ.

7.#ສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານການເມືອງຂັດຂວາງປະສິດທິຜົນຂອງລາຄາກາກບອນ (carbon pricing).

8.#ວິທີແກ້ໄຂທີ່ອີງໃສ່ທໍາມະຊາດ (NbS) ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເສັ້ນທາງໄປສູ່ການບັນລຸສົນທິສັນຍາປາຣີ - ແຕ່ບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນເຫດຜົນມາຂັດຂວາງນະໂຍບາຍການເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວຈາກນໍ້າມັນດິບຫຼຸດລົງ.

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.