3 ປັດໄຈທີ່ສ້າງໃຫ້ທຸລະກິດມີຄວາມຍືນຍົງ
3 ປັດໄຈທີ່ສ້າງໃຫ້ທຸລະກິດມີຄວາມຍືນຍົງ
04 April, 2022
Share now
ໃນໂລກແຫ່ງການແຂ່ງຂັນທາງເສດຖະກິດ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນ້ອຍ ຫຼື ​ໃຫຍ່ ຕ່າງກໍໄດ້ມີການໝູນໃຊ້ ກົນລະຍຸດສະ​ເພາະ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອປັບໃຊ້ເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນກົນລະຍຸດທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງນັ້ນກໍຄື: ຫຼັກການ “Triple Bottom Lines”

ກົນລະຍຸດ Triple Bottom Lines ແມ່ນຫຼັກການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າໂດຍ John Elkington ເມື່ອປິ 1994 ໂດຍຫຼັກການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີອົງປະກອບຫຼັກຢູ່ 3 ສ່ວນຄື: People, Planet and Profit ຫຼື ຜູ້ຄົນ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນກຳໄລ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກົນລະຍຸດດັ່ງກ່າວແມ່ນສະທ້ອນເຖິງຄວາມຍືນຍົງຂອງໂລກທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ ເນື່ອງຈາກກົນລະຍຸດນີ້ໄດ້ໃຫ້ມຸມມອງຂອງທຸລະກິດທີ່ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ຜົນກຳໄລຢ່າງດຽວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍໄດ້ຄໍານຶງເຖິງວັດທະນະທໍາລວມຂອງການເຮັດທຸລະກິດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ປະກອບມີ: ຜູ້ບໍລິໂພກ, ພະນັກງານ ແລະ ແຮງງານ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ສະພາບແວດລ້ອມກໍເປັນອີກປັດໄຈໃນການຕັດສິນຄວາມຍືນຍົງຂອງທຸລະກິດ ເພາະຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ, ຜົນກະທົບຈາກການຜະລິດ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ. ສຳລັບລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບຍ່ອຍແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: People (ຜູ້ຄົນ): ການດຳເນີນທຸລະກິດຕ້ອງໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ເປັນທຳຕໍ່ກັບຄູ່ຄ້າ, ຜູ້ບໍລິໂພກ, ແຮງງານ, ຊຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນອື່ນໆ ອັນໄດ້ແກ່: ຄ່າຈ້າງແຮງງານ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ການບໍລິການທີ່ໂປ່ງໃສ, ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຝິມືແຮງງານຂອງລູກຈ້າງ ທັ້ງນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ເກີດສາຍພົວພັນກັນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ມີລັກສະນະທີ່ຍືນຍົງ. Planet (ໂລກ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມ): ທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງສີ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ໝູນໃຊ້ວັດຖຸດິບປະ​ເພດ Recycle, ຫຼີກລ່ຽງການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ, ​ຫຼຸ​ດຜ່ອນ​ການ​ຜະລິດ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ ​ແລະ ອື່ນໆ. Profit (ຜົນກຳໄລ) ໜຶ່ງໃນໝາກຜົນທີ່ສຳຄັນຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດກໍຄື "ກຳໄລ" ແຕ່ການສ້າງຜົນກຳໄລທີ່ເປັນເມັດເງິນກໍຕ້ອງທຽບຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງເສດຖະກິດ ປະກອບກັບ ການສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຕົ້ນທຶນ, ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ແລະ ກຳໄລ ເພື່ອໃຫ້ລາຄາຂອງສິນຄ້າສາມາດຕອບໂຈດທຸກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

ອ້າງອີງ: - https://www.techtarget.com/.../def.../triple-bottom-line-3BLhttps://www.economist.com/news/2009/11/17/triple-bottom-linehttps://www.forbes.com/.../what-the-3ps-of-the-triple.../...https://greedisgoods.com/triple-bottom-line-%E0%B8%84%E0.../ 

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.