ລາຊະອານາຈັກອັງກິດຈະນໍາພາໂລກໄປສູ່ການເງິນສີຂຽວ ແລະ ການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ
ລາຊະອານາຈັກອັງກິດຈະນໍາພາໂລກໄປສູ່ການເງິນສີຂຽວ ແລະ ການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ
08 November, 2021
Share now
💰 ອັງກິດກໍານົດວ່າຕ້ອງມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຄວາມຍືນຍົງສຳລັບຂົງເຂດທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ

💸 ເພື່ອສ້າງແຜນງານໃນການນໍາພາໂລກໄປສູ່ ການເງິນສີຂຽວ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ຍືນຍົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄັງ ຂອງອັງກິດ ທ່ານ Rishi Sunak ໄດ້ມີການປະກາດ ເຖິງຂໍ້ສະຫຼຸບກົນລະຍຸດຂອງປະເທດໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ກໍານົດການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຄວາມຍືນຍົງ (Sustainability Disclosure Requirements- SDR) ໃຫມ່ຕໍ່ທຸລະກິດ ແລະ ການຈັດສັນຊິບສິນ, ທີ່ເປັນແຜນງານຫນຶ່ງໃນ COP 26 ຂອງອັງກິດ.

🌎 ເປົ້າໝາຍກໍເພື່ອສ້າງ ປະເທດອັງກິດໃຫ້ເປັນສູນກາງທາງການເງິນທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມລະດັບນາໆຊາດ, ກໍານົດພາກສ່ວນການເງິນ ແລະ ກະແສເງິນສົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ອັງກິດຍັງໄດ້ລິເລີ່ມ ການກໍານົດໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທົ່ວທັງລະບົບເສດຖະກິດ, ໂດຍການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທາງການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures -TCFD) ໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ດູແລດ້ານການເງິນເພີ່ມເສີມການພິຈາລະນາເລື່ອງສະພາບອາກາ ໄວ້ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການດຳເນີນການ.

ພ້ອມນັ້ນການກໍານົດແຜນງານຍັງໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບາງບໍລິສັດມີການສະເໜີແຜນການປ່ຽນຜ່ານໄປສູ່ການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວໃຫ້ເປັນສູນ (Net Zero ) ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນວ່າການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ແຜນການປ່ຽນຜ່ານເປັນສູນຫຼືບໍ່. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ນັກລົງທຶນ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດໃນການຕັດສິນໃຈສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ລົງທຶນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ທ່ານ Rishi Sunak ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ:

ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວໃນການເປັນຜູ້ນໍາລະດັບໂລກດ້ານການເງິນສີຂຽວ ແລະ ແຜນງານໃນມື້ນີ້ຈະເປັນການໃຫ້ໂອກາດພວກເຮົາໃນການກໍານົດມາດຕະຖານລະດັບໂລກໃຫມ່ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ, ປົກປ້ອງໂລກ ແລະ ສົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວໃຫ້ເປັນສູນ (Net Zero)

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ:

-https://www.esgtoday.com/uk-launches-sustainability.../

-https://www.gov.uk/.../chancellor-sets-new-standards-for...

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
16 August, 2023
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ເກາະມວຍ (Maui), ລັດຮາວາຍ (Hawaii) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໂດຍມີເມືອງລາໄຮນາ (Lahaina) ເປັນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການລຸກລາມຂອງໄຟປ່າຄັ້ງນີ້. ໂດຍເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືເປັນເຫດການໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຈາໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 100 ປີ; ອີກທັງຍັງມີຕົວເລກຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າເຫດການສຶນະມິໃນປີ 1960 ທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 61 ຄົນ, ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ຖືກຢືນຢັນ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 1300 ຄົນທີ່ຍັງຄົງຫາຍສາບສູນ ແລະ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາ.