ລາຊະອານາຈັກອັງກິດຈະນໍາພາໂລກໄປສູ່ການເງິນສີຂຽວ ແລະ ການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ
ລາຊະອານາຈັກອັງກິດຈະນໍາພາໂລກໄປສູ່ການເງິນສີຂຽວ ແລະ ການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ
08 November, 2021
Share now
💰 ອັງກິດກໍານົດວ່າຕ້ອງມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຄວາມຍືນຍົງສຳລັບຂົງເຂດທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ

💸 ເພື່ອສ້າງແຜນງານໃນການນໍາພາໂລກໄປສູ່ ການເງິນສີຂຽວ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ຍືນຍົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄັງ ຂອງອັງກິດ ທ່ານ Rishi Sunak ໄດ້ມີການປະກາດ ເຖິງຂໍ້ສະຫຼຸບກົນລະຍຸດຂອງປະເທດໃນການດໍາເນີນການຕາມຂໍ້ກໍານົດການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຄວາມຍືນຍົງ (Sustainability Disclosure Requirements- SDR) ໃຫມ່ຕໍ່ທຸລະກິດ ແລະ ການຈັດສັນຊິບສິນ, ທີ່ເປັນແຜນງານຫນຶ່ງໃນ COP 26 ຂອງອັງກິດ.

🌎 ເປົ້າໝາຍກໍເພື່ອສ້າງ ປະເທດອັງກິດໃຫ້ເປັນສູນກາງທາງການເງິນທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມລະດັບນາໆຊາດ, ກໍານົດພາກສ່ວນການເງິນ ແລະ ກະແສເງິນສົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ອັງກິດຍັງໄດ້ລິເລີ່ມ ການກໍານົດໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທົ່ວທັງລະບົບເສດຖະກິດ, ໂດຍການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທາງການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures -TCFD) ໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ດູແລດ້ານການເງິນເພີ່ມເສີມການພິຈາລະນາເລື່ອງສະພາບອາກາ ໄວ້ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການດຳເນີນການ.

ພ້ອມນັ້ນການກໍານົດແຜນງານຍັງໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບາງບໍລິສັດມີການສະເໜີແຜນການປ່ຽນຜ່ານໄປສູ່ການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວໃຫ້ເປັນສູນ (Net Zero ) ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນວ່າການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ແຜນການປ່ຽນຜ່ານເປັນສູນຫຼືບໍ່. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ນັກລົງທຶນ ມີຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດໃນການຕັດສິນໃຈສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ລົງທຶນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ທ່ານ Rishi Sunak ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ:

ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວໃນການເປັນຜູ້ນໍາລະດັບໂລກດ້ານການເງິນສີຂຽວ ແລະ ແຜນງານໃນມື້ນີ້ຈະເປັນການໃຫ້ໂອກາດພວກເຮົາໃນການກໍານົດມາດຕະຖານລະດັບໂລກໃຫມ່ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ, ປົກປ້ອງໂລກ ແລະ ສົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວໃຫ້ເປັນສູນ (Net Zero)

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ:

-https://www.esgtoday.com/uk-launches-sustainability.../

-https://www.gov.uk/.../chancellor-sets-new-standards-for...

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.