UN ມີແຜນຈະສ້າງແນວທາງປະຕິບັດ “Blue Deal” ເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດທາງ “ມະຫາສະໝຸດ” ໃຫ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງ
UN ມີແຜນຈະສ້າງແນວທາງປະຕິບັດ “Blue Deal” ເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດທາງ “ມະຫາສະໝຸດ” ໃຫ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງ
18 May, 2022
Share now
ໃນຊ່ວງວັນທີ 6-8 ເມສາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ທາງກຸ່ມ UNCTAD-led* ໄດ້ມີການຕົກລົງກຳນົດແຜນປະຕິບັດ “Blue Deal” ໃນກອງປະຊຸມ UN Oceans Forum ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ເມືອງເຈນິວາ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ ຮູບແບບອອນລາຍ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນຈາກ 50 ປະເທດ ແລະ 60 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆທົ່ວໂລກ.

ພາຍໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການຫາລື, ວາງແຜນການຮັບມື-ປົກປ້ອງແຫຼ່ງນໍ້າມະຫາສະໝຸດ ແລະ ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດທາງນໍ້າໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໄປພ້ອມກັນ ເພື່ອເປັນການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນສາກົນຕ່າງໆ. ດ້ວຍເຫດນີ້, “Blue Deal” ຈຶ່ງຖືເປັນໜຶ່ງໃນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືດຍຸ່ນໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດທາງມະຫາສະໝຸດ.

​ເຊິ່ງວ່ານະໂຍບາຍຈັດຕັ້ງຂັ້ນພື້ນຖານ ແມ່ນຈະເປັນການຍົກລະດັບ-ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນກາາເຄື່ອນຍ້າຍວັດສະດຸຕ່າງໆໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ພະຍາຍາມເຟັ້ນຫາວັດຖຸດິບທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າມານໍາໃຊ້ແທນປລາສຕິກ. ການປະຕິບັດໃນຮູບແບບນີ້ ສາມາດຫຼີກລ່ຽງຂີ້ເຫຍື້ອຂະໜາດໃຫຍ່ໃຕ້ນໍ້າໄດ້ເຖິງ 71 ລ້ານໂຕນ.

​"ເສດຖະກິດທາງມະຫາສະໝຸດ, ຄຸນຄ່າທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສາມາດຊ່ວຍຟື້ນຟູເຮົາຈາກສະພາບການໂລກລະບາດ ແລະ ຕ້ານວິກິດການຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດໄດ້.ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຫາສົມດຸນທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງ ການຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກມະຫາສະໝຸດ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນຂອງມັນເອງ" ທ່ານນາງ Rebeca Grynspan ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງ UNCTAD ໄດ້ກ່າວ.

​​ຍ້ອນອຸດສາຫະກຳການເຮັດການປະມົງ ໃນທຸກໆປີຈະມີປາຖືກດຶງຂຶ້ນຈາກມະຫາສະໝຸດຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານລ້ານໂຕ ເຊິ່ງມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າການເຮັດກະສິກຳ-ລ້ຽງສັດເທິງໜ້າດິນທີ່ມີພຽງ 60 ພັນລ້ານໂຕເທົ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອຸດສາຫະກຳການປະມົງ ກໍຖືເປັນອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາມົນລະພິດປລາສຕິກໃນມະຫາສະໝຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາເຄື່ອງມື-ອຸປະກອນການປະມົງທີ່ຖືກປະຖິ້ມ ເຊັ່ນ: ເຊືອກ, ໂສ້ເຫຼັກ, ແຫຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການຫາລືກັນເພື່ອຈັດຕັ້ງແຜນປະຕິບັດ Blue Deal ຈຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນທາງອອກທີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມສົມດຸນໃຫ້ແກ່ລະບົບນິເວດທາງນໍ້າ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດວິກິດມົນລະພິດທາງນໍ້າໃນອະນາຄົດ ອີກທັງຍັງສຸມໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດທາງທ້ອງທະເລທີ່ເປັນມິດ ເຊິ່ງມີຄາດໝາຍໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ 2 ເທົ່າຕົວພາຍໃນປີ 2030.

​ແລະ ໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ ຫາ ທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແມ່ນຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມ 2022 UN Ocean Conference ເພີ່ມເຕີມອີກ, ເພື່ອເປັນການສໍາມະນາ-ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການຄ້າທີ່ສາມາດຊຸກຍູ້ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຕ້ນໍ້າຢ່າງຍືນຍົງ.

*UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງ:https://unctad.org/.../un-oceans-forum-chart-course-blue...https://unctad.org/.../un-oceans-forum-chart-course-blue...https://www.greenqueen.com.hk/the-u-n-s-blue-deal-aims.../https://www.maritime-executive.com/.../a-new-blue-deal...

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.