ປ່າໄມ້ສາມາດຟື້ນຟູເອງໄດ້ແທ້ບໍ່ຫາກບໍ່ມີການລົບກວນຂອງມະນຸດ
ປ່າໄມ້ສາມາດຟື້ນຟູເອງໄດ້ແທ້ບໍ່ຫາກບໍ່ມີການລົບກວນຂອງມະນຸດ
15 December, 2021
Share now
ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ຈະສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເອງໄດ້ອີກຄັ້ງ, ເຊິ່ງເຕີບໃຫຍ່ໄວກວ່າການປູກປ່າທົດແທນຈາກມະນຸດ. ໂດຍກຸ່ມນັກວິໄຈຈາກນາໆຊາດ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າຫາກມະນຸດບໍ່ມີການບຸກລຸກພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ບໍ່ມີການລົບກວນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ປ່າໄມ້ຈະສາມາດຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ເອງຢ່າງອຸດົມສົມບູນພາຍໃນເວລາ 20ປີ, ເພາະມີກົນໄກຈາກທໍາມະຊາດທີ່ພືດ ແລະ ສັດປ່າໃນແຫຼ່ງດັ່ງກ່າວເປັນໂຕຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດຂະຫຍາຍໂຕ.

ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ຈະສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເອງໄດ້ອີກຄັ້ງ, ເຊິ່ງເຕີບໃຫຍ່ໄວກວ່າການປູກປ່າທົດແທນຈາກມະນຸດ. ໂດຍກຸ່ມນັກວິໄຈຈາກນາໆຊາດ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າຫາກມະນຸດບໍ່ມີການບຸກລຸກພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ບໍ່ມີການລົບກວນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ປ່າໄມ້ຈະສາມາດຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ເອງຢ່າງອຸດົມສົມບູນພາຍໃນເວລາ 20ປີ, ເພາະມີກົນໄກຈາກທໍາມະຊາດທີ່ພືດ ແລະ ສັດປ່າໃນແຫຼ່ງດັ່ງກ່າວເປັນໂຕຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດຂະຫຍາຍໂຕ.

ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ມີນັກວິໄຈຈາກ 90 ຄົນທ່ົວໂລກຮ່ວມກັນວິເຄາະ ການປູກປ່າໃນເຂດຮ້ອນ, ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນການຟື້ນຟູປ່າຈາກ 3 ທະວີບ ແລະ ໃຊ້ເກນການປະເມີນຢູ່ 12 ຂໍ້ເຊັ່ນ: ດິນ, ກົນໄກຂອງພືດ, ໂຄງສ້າງລະບົບນິເວດ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ ແລະ ອື່ນໆ ມາເປັນໂຕຊີ້ວັດ, ໂດຍແບບຈໍາລອງນີ້ໃຊ້ເຕັກນິກ Chronosequencing ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 100ປີ ໃນການທົດລອງ.

ເຫັນວ່າໂດຍລວມແລ້ວ ປ່າເຂດຮ້ອນສາມາດກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມໄດ້ຫຼາຍເຖິງ78% ໃນເວລາ 20 ປີ. ໃນນັ້ນຕາມການຄໍານວນແລ້ວລະບົບນິເວດຈະໃຊ້ເວລາຟື້ນຟູແຕກຕ່າງກັນເພາະ ດິນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 10 ປີ, ຊຸມຊົນພືດ ແລະ ສັດໃຊ້ເວລາ 60 ປີ ແລະ ຊີວະມວນໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 120 ປີ ໃນການກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ.

ນັກວິທະຍາສາດຍັງກ່າວວ່າ ພື້ນທີ່ການກະສິກໍາ ທີ່ຖືກຖິ້ມໄວ້ໃນສອງສາມລະດູການ ແລະ ກາຍເປັນປ່າເກົ່ານັ້ນ, ຫາກມີດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຫຼົງເຫຼືອຢູ່ພືດກໍສາມາດແຕກກິ່ງອອກໄດ້ ແລະ ພ້ອມທັງຍັງເຊື່ອມໂຍງລະບົບນິເວດປ່າໃຫມ່ໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄດ້.

Lourens Poorters ສາດສະດາຈານທາງດ້ານກົນໄກທາງນິເວດວິທະຍາ, ຍັງກ່າວອີກວ່າ “ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປູກຕົ້ນໄມ້ທົດແທນເພີ່ມ ໃນເມື່ອທໍາມະຊາດກໍສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນໄດ້ເອງ”, “ເມື່ອທຽບກັບການປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫມ່ນັ້ນ, ການທີ່ປ່າເຕີບໃຫຍ່ເອງຈະສາມາດສະແດງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ, ບັນເທົາບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຟື້ນຟູສານອາຫານໄດ້ດີ ກວ່າ”.

#EconewsLaos#ForestCover#Biodiversity

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ:

https://www.theguardian.com/.../tropical-forests-can...

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
16 August, 2023
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ເກາະມວຍ (Maui), ລັດຮາວາຍ (Hawaii) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໂດຍມີເມືອງລາໄຮນາ (Lahaina) ເປັນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການລຸກລາມຂອງໄຟປ່າຄັ້ງນີ້. ໂດຍເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືເປັນເຫດການໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຈາໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 100 ປີ; ອີກທັງຍັງມີຕົວເລກຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າເຫດການສຶນະມິໃນປີ 1960 ທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 61 ຄົນ, ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ຖືກຢືນຢັນ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 1300 ຄົນທີ່ຍັງຄົງຫາຍສາບສູນ ແລະ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາ.