ປ່າໄມ້ສາມາດຟື້ນຟູເອງໄດ້ແທ້ບໍ່ຫາກບໍ່ມີການລົບກວນຂອງມະນຸດ
ປ່າໄມ້ສາມາດຟື້ນຟູເອງໄດ້ແທ້ບໍ່ຫາກບໍ່ມີການລົບກວນຂອງມະນຸດ
15 December, 2021
Share now
ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ຈະສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເອງໄດ້ອີກຄັ້ງ, ເຊິ່ງເຕີບໃຫຍ່ໄວກວ່າການປູກປ່າທົດແທນຈາກມະນຸດ. ໂດຍກຸ່ມນັກວິໄຈຈາກນາໆຊາດ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າຫາກມະນຸດບໍ່ມີການບຸກລຸກພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ບໍ່ມີການລົບກວນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ປ່າໄມ້ຈະສາມາດຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ເອງຢ່າງອຸດົມສົມບູນພາຍໃນເວລາ 20ປີ, ເພາະມີກົນໄກຈາກທໍາມະຊາດທີ່ພືດ ແລະ ສັດປ່າໃນແຫຼ່ງດັ່ງກ່າວເປັນໂຕຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດຂະຫຍາຍໂຕ.

ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ຈະສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເອງໄດ້ອີກຄັ້ງ, ເຊິ່ງເຕີບໃຫຍ່ໄວກວ່າການປູກປ່າທົດແທນຈາກມະນຸດ. ໂດຍກຸ່ມນັກວິໄຈຈາກນາໆຊາດ ກໍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າຫາກມະນຸດບໍ່ມີການບຸກລຸກພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ບໍ່ມີການລົບກວນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ປ່າໄມ້ຈະສາມາດຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ເອງຢ່າງອຸດົມສົມບູນພາຍໃນເວລາ 20ປີ, ເພາະມີກົນໄກຈາກທໍາມະຊາດທີ່ພືດ ແລະ ສັດປ່າໃນແຫຼ່ງດັ່ງກ່າວເປັນໂຕຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດຂະຫຍາຍໂຕ.

ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ມີນັກວິໄຈຈາກ 90 ຄົນທ່ົວໂລກຮ່ວມກັນວິເຄາະ ການປູກປ່າໃນເຂດຮ້ອນ, ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນການຟື້ນຟູປ່າຈາກ 3 ທະວີບ ແລະ ໃຊ້ເກນການປະເມີນຢູ່ 12 ຂໍ້ເຊັ່ນ: ດິນ, ກົນໄກຂອງພືດ, ໂຄງສ້າງລະບົບນິເວດ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ ແລະ ອື່ນໆ ມາເປັນໂຕຊີ້ວັດ, ໂດຍແບບຈໍາລອງນີ້ໃຊ້ເຕັກນິກ Chronosequencing ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງ 100ປີ ໃນການທົດລອງ.

ເຫັນວ່າໂດຍລວມແລ້ວ ປ່າເຂດຮ້ອນສາມາດກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມໄດ້ຫຼາຍເຖິງ78% ໃນເວລາ 20 ປີ. ໃນນັ້ນຕາມການຄໍານວນແລ້ວລະບົບນິເວດຈະໃຊ້ເວລາຟື້ນຟູແຕກຕ່າງກັນເພາະ ດິນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 10 ປີ, ຊຸມຊົນພືດ ແລະ ສັດໃຊ້ເວລາ 60 ປີ ແລະ ຊີວະມວນໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 120 ປີ ໃນການກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ.

ນັກວິທະຍາສາດຍັງກ່າວວ່າ ພື້ນທີ່ການກະສິກໍາ ທີ່ຖືກຖິ້ມໄວ້ໃນສອງສາມລະດູການ ແລະ ກາຍເປັນປ່າເກົ່ານັ້ນ, ຫາກມີດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຫຼົງເຫຼືອຢູ່ພືດກໍສາມາດແຕກກິ່ງອອກໄດ້ ແລະ ພ້ອມທັງຍັງເຊື່ອມໂຍງລະບົບນິເວດປ່າໃຫມ່ໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄດ້.

Lourens Poorters ສາດສະດາຈານທາງດ້ານກົນໄກທາງນິເວດວິທະຍາ, ຍັງກ່າວອີກວ່າ “ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປູກຕົ້ນໄມ້ທົດແທນເພີ່ມ ໃນເມື່ອທໍາມະຊາດກໍສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນໄດ້ເອງ”, “ເມື່ອທຽບກັບການປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫມ່ນັ້ນ, ການທີ່ປ່າເຕີບໃຫຍ່ເອງຈະສາມາດສະແດງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ, ບັນເທົາບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຟື້ນຟູສານອາຫານໄດ້ດີ ກວ່າ”.

#EconewsLaos#ForestCover#Biodiversity

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ:

https://www.theguardian.com/.../tropical-forests-can...

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.