ຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງມົນລະພິດໄດ້ແນວໃດແນ່ໃນລະດັບມະຫາພາກ?
ຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງມົນລະພິດໄດ້ແນວໃດແນ່ໃນລະດັບມະຫາພາກ?
25 April, 2022
Share now
ຂັ້ນຕອນທີ່ຄວນປະຕິບັດເປັນປະຈໍາເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງມົນລະພິດ: ທ່າມກາງສະພາບບັນຫາຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ , ແຕ່ກົງກັນຂ້າມການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຍັງຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ຖືກເມີນເສີຍຢ່າງຫນ້າເສົ້າໃຈ. ຫຼາຍຂົງເຂດຍັງສືບຕໍ່ປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫາກບໍ່ຮີບດ່ວນຮ່ວມມືກັນປະຕິບັດ, ໄພອັນຕະລາຍນີ້ກໍຈະບໍ່ມີທາງຫຼຸດຜ່ອນລົງໄດ້. ແລ້ວມີວິທີໃດແດ່ທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງມົນລະພິດທາງອາກາດໃນລະດັບມະຫາພາກໄດ້?

ໃນເວັບໄຊທ໌ solarimpulse.com ໄດ້ສະຫລຸບວິທີທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ດີທີ່ສຸດໄວ້ດັ່ງນີ້: 1. ປ່ຽນມາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຜະລິດພະລັງງານແບບສະອາດ, 2. ຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານ ແລະ ການນໍາໃຊ້3. ປ່ຽນມາໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ4. ການສ້າງອາຄານສະຖາປັດຕະຍະກໍາສີຂຽວ(Green building)

ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ແລະ ໄກໂຕເຮົາຈົນເກີນໄປ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ວິທີດັ່ງກ່າວສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຈາກກິດຈະວັດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາເຊັ່ນ:

1. ຊ່ວຍກັນປະຫຍັດໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ສໍານັກງານຫ້ອງການ ຫຼຶ ສະຖານທີ່ທາລະນະອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ

2. ໃຊ້ຍານພາຫະນະສາທາລະນະ ຫຼື ຕິດລົດກັບເພື່ອນຮ່ວມເດີນທາງແທນການໃຊ້ລົດຄົນລະຄັນ

3. ກວດສອບຖັງນໍ້າມັນລົດ ຫຼື ກ໊າສໃນຄົວເຮືອນບໍ່ໃຫ້ຮົ່ວໄຫຼ

4. ໝັ່ນກວດສອບຍານພາຫະນະທຸກຊະນິດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີສະເໝີ ກວດສອບຢາງລົດ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເປັນຕົ້ນ

5. ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສີທາເຮືອນ, ຜະລິດຕະພັນເຮັດຄວາມສະອາດ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

6. ບໍ່ຈູດເຜົາໃບໄມ້ແຫ້ງ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອກາງແຈ້ງ. ແຍກປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ມາເຮັດຝຸ່ນບົ່ມໃຫ້ເປັນປຸ໋ຍໃສ່ຕົ້ນໄມ້ແທນ.

​ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການປັບປ່ຽນເທື່ອລະຫນ້ອຍ ຂອງຫລາຍພັນລ້ານຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນປະຕິບັດຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ ຈະສາມາດຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້.

1. ປ່ຽນມາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຜະລິດພະລັງງານແບບສະອາດ

 ວິທີພື້ນຖານທີ່ສຸດທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງມົນລະພິດ ແມ່ນການຢຸດໃຊ້ພະລັງງານເຜົາຖ່ານຫີນ ແລ້ວຫັນມາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດເຊັ່ນ ພະລັງງານແສງອາທິດ ຫຼື ພະລັງງານລົມ.

post-images

2. ຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານ ແລະ ການນໍາໃຊ້

ຫລຸດຜ່ອນກິດຈະກໍາທີ່ສ້າງມົນລະພິດ, ປະຢັດພະລັງງານ, ເລືອກໃຊ້ພະລັງງານທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງເລີ່ມໂດຍການປັບປ່ຽນພຶດຕິກໍາໃນການດໍາລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້. ຫມັ່ນກວດສອບຄຸນະພາບຂອງເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ຍານພາຫະນະບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາວະທີ່ສ້າງມົນລະພິດ.

post-images

3. ປ່ຽນມາໃຊ້ຍາມພາຫະນະທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຫັນມາໃຊ້ລົດຍົນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫຼື ພະລັງງານອາຍນໍ້າ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຄວນສົ່ງເສີມການໃຊ້ພາຫະນະ ສາທາລະນະທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດເທິງຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ສ້າງມົນລະພິດຈາກຄວັນລົດ.

post-images

4. ການສ້າງອາຄານສະຖາປັດຕະຍະກໍາສີຂຽວ(Green building) 

ການປັບປ່ຽນ ຫຼືປຸກສ້າງອາຄານແບບໃໝ່ທີ່ຄໍານຶງເຖິງປັດໄຈອ້ອມຂ້າງ, ເລືອກໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເປັນມິດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ຫລື ມີລະບົບອາຄານທີ່ສາມາດປະຢັດພະລັງງານ,ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນອາຄານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາກບອນ.

post-images

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ: https://www3.epa.gov/region1/airquality/reducepollution.htmlhttps://solarimpulse.com/air-pollution-solutions

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.