ກະສິກຳປູກມັນຕົ້ນໃນລາວລາຄາດີຂື້ນ, ແຕ່ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມກັບເສື່ອມໂຊມລົງ
ກະສິກຳປູກມັນຕົ້ນໃນລາວລາຄາດີຂື້ນ, ແຕ່ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມກັບເສື່ອມໂຊມລົງ
20 May, 2022
Share now
ມັນຕົ້ນທີ່ກຳລັງຂຶ້ນລາຄາດີຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ບາງເຂດທີ່ເຄີຍມີໄດ້ຖືກທຳລາຍເພື່ອເຮັດໄຮ່ມັນ.

ມັນຕົ້ນແມ່ນພືດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນລາວເຊິ່ງມີຊາວກະສິກອນຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນອາໄສການປູກມັນຕົ້ນເປັນລາຍຮັບຫຼັກ. ມູນຄ່າການສົ່ງອອກມັນຕົ້ນໃນປີ 2020 ຫຼາຍກວ່າ 225 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມປູກຂອງຊາວກະສິກອນໃນລາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທັງເປັນອາຫານ, ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ເປັນຢາດີຕໍ່ສຸຂະພາບອີກດ້ວຍເຊັ່ນ: ບຳລຸງລຳໄສ້,ຮັກສາໂລກເບົາຫວານເພາະມີຄາໂບໄຮເດດ,ເສັ້ນໄຍສານອາຫານບາງຊະນິດທີ່ເຊື່ອວ່າດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ເຊິ່ງຖືກຈັດເປັນພືດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນອັນດັບ 5 ຮອງຈາກເຂົ້າສາລີ, ສາລີ, ເຂົ້າ ແລະ ມັນຝຣັ່ງ.

ທ່ານ ນາງ ວົງສາ ຈະເລີນສັກ ທີ່ເຮັດອາຊີບເປັນຊາວກະສິກອນຢູ່ບ້ານກອງລໍ, ເມືອງຄູນຄຳ, ແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ: ມັນຕົ້ນເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍລາຄາດີເປັນສິນຄ້າທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້ ເຊິ່ງມີລາຄາມັນຕົ້ນປະເພດດິບ 500 - 900 ກີບ/kg ແລະ ປະເພດແຫ້ງ 2,000 - 5,000 ກີບ/kg. ຊາວກະສິກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເສດຖະກິດຝືດເຄືອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຮັດອາຊີບອື່ນໄດ້, ຂາດລາຍໄດ້ຫຼັກເຂົ້າຄອບຄົວ. ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນພາກັນຫັນມາປູກມັນຕົ້ນເປັນອາຊີບເພື່ອຈະສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ.​

ແຕ່ເນື່ອງຈາກການປູກມັນຕົ້ນຕ້ອງໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນຫຼາຍ ແລະ ພື້ນທີ່ສູງຈາກລະດັບນໍ້າຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງນຳໄປສູ່ການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າເພື່ອເຮັດໄຮ່ປູກມັນຕົ້ນເຊິ່ງມັນກໍ່ເປັນການທຳລາຍພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ບາງເຂດໃນປະເທດເຮົາຫຼຸດລົງຈາກທະນາຄານໂລກ (World Bank ) ໄດ້ຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ມີເປີເຊັນປ່າໄມ້ປົກຄຸມປະເທດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີ 2019 ເຊິ່ງປະເທດລາວຢູ່ອັນດັບທີ 8 (79,65 %) ແລະ ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຕົກມາຢູ່ອັນດັບທີ 13 (72% ).

​​ນອກນັ້ນການກະສິກຳ ຖາງປ່າ ແລະ ຈູດໄຮ່ໃນປະເທດລາວເຮົາຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດອັນຮຸນແຮງ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດສົ່ງຄວັນ ຫຼື ຝຸ່ນ PM 2,5 ແລະ ທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ. ເຊິ່ງອີງຕາມການສຳຫຼວດຈາກ ສຳນັກງານພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ອາວະກາດ ແລະ ສາລະສົນເທດ (GISTDA ) ໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າປະເທດເຮົາເກີດມີຈຸດຄວາມຮ້ອນຈາກການເຜົາໄໝ້ເຖິງ10,167ຈຸດເຊິ່ງຄາດວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການຈູດປ່າເຮັດໄຮ່ຂອງຊາວກະສິກອນ.​

ເຖິງແມ່ນວ່າການເຮັດກະສິກໍາຈະສາມາດສ້າງຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ, ແຕ່ທັງນີ້ ໃນເລື່ອງຂອງຂະບວນການຜະລິດຍັງຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ກັບການຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງຂອງພື້ນທີ່ປ່າໄມ້, ການສ້າງມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ. ມັນຈະເປັນການດີ ຖ້າຫາກຂະບວນການຜະລິດກະສິກໍາໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ໂດຍສະເພາະການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກການກະສິກໍາທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນໄດ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

#EconewsLaos#ForestCover#pollution#ClimateChage#ForestCover#Biodiversity

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: https://medthai.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA.../https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=5793&lang=THhttps://www.facebook.com/102165352265761/posts/153454710470158/?d=nhttps://www.laophattananews.com/archives/125361...https://www.worldatlas.com/.../state-of-the-world-s...https://www.facebook.com/.../a.81686.../2490286771064568/...

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
08 April, 2024
ສາຍພູທີ່ວັງວຽງຫາຍໄປໃສ? ເມືອງແຫ່ງປ່າຂຽວ-ນໍ້າໃສ ກັບທິວທັດທີ່ປ່ຽນໄປໃນຝຸ່ນພິດ
ເຊົ້ານີ້ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ກັບຄ່າຄຸນະພາບອາກາດສູງເຖິງ US AQI 161 ຢຽບຂັ້ນອັນຕະລາຍ ມີລະອອງຝຸ່ນ PM2.5 ເປັນປັດໄຈຫຼັກ ຈາກການກະກຽມດິນກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄຟຈາກພູຄູນ. ໂຕເລກດັດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດດັ່ງກ່າວຍັງສູງກວ່າທີ່ ອົງການອະນາໄມ ໂລກໄດ້ແນະນຳເຖິງ 15 ເທົ່າ ແລະ ຄາດວ່າຈະສູງຈົນກວ່າທ້າຍອາທິດນີ້.
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
05 April, 2024
ກໍລະນີສຶກສາ ແກ້ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເປັນອັນພົ້ນເດັ່ນໃນລາວໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ຢັ້ງຢືນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກຕ່າງຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນວິກິດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກົດດັນທີ່ສຸດໃນຍຸກປະຈຸບັນ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີ 7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ປະມານ 9 ໃນ 10 ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ມີການຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ສະອາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈແລະ ມະເຮັງປອດ ອີກດ້ວຍ.