ເປັນຫຍັງຈື່ງປິດໄຟ 1 ຊົ່ວໂມງ ໃນມື້ Earth Day 22 ເມສາ?
ເປັນຫຍັງຈື່ງປິດໄຟ 1 ຊົ່ວໂມງ ໃນມື້ Earth Day 22 ເມສາ?
22 April, 2023
Share now
ວັນທີ 22 ເມສາ ຂອງທຸກໆປີ, ວັນຄຸ້ມຄອງໂລກ ຫຼື #EarthDay ແມ່ນການລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບການເຄື່ອນໄຫວສິ່ງແວດລ້ອມຍຸກໃໝ່ ທີ່ເລີ່ມເກີດຂຶ້ນໃນປີ 1970

Earth Day ໄດ້ກາຍມາເປັນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີເພື່ອເປັນການສັນລະເສີນຜົນສໍາເລັດຂອງການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໂລກຕໍ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນການປຸກລະດົມສັງຄົມໃຫ້ຕະໜັກເຖິງບັນຫາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນ.

ທັງນີ້, ກິດຈະກຳ ທີ່ນິຍົມເຮັດໃນວັນ Earth Day ແມ່ນມີຫຼາຍແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊຸມນຸມປາໄສ, ການຮ່ວມໃຈກັນປິດໄຟເປັນເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື 60 ນາທີ, ປູກຕົ້ນໄມ້-ດອກໄມ້, ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ເປັນຕົ້ນ. ແນວໃດກໍຕາມ ກິດຈະກຳທີ່ເປັນເອກະລັກ ເຫັນຈະເປັນການປິດໄຟເປັນເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື Earth Hour ເຊິ່ງກໍໄດ້ຮັບຄໍາຖາມຈາກສັງຄົມບາງສ່ວນວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງປິດໄຟ. ນີ້ແມ່ນບາງເຫດຜົນທີ່ເປັນຫຍັງການປິດໄຟ 1 ຊົ່ວໂມງ ຈະສາມາດຊ່ວຍໂລກໄດ້ທີ່ຮວບຮວມມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ: 1. ຄວາມຕັ້ງໃຈ intention: ອົງການ WWF ບອກວ່າ Earth Hour ແມ່ນເວລາທີ່ດີຫຼາຍທີ່ຈະສະທ້ອນເຖິງເປົ້າໝາຍການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານ. ເຮົາສາມາດໃຊ້ເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງການຢູ່ກັບໂຕເອງ ແລະ ຄິດທົບທວນສິ່ງທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດຜ່ານມາໃນອະດີດ ແລະ ລວມທັງວິທີທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ໃນອະນາຄົດ, ເຊັ່ນ ເຕົ້າໂຮມກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ້າງພື້ນທີ່ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດກັນ. ຄໍາຖາມທີ່ທ່ານສາມາດຖາມໂຕເອງໃນຊົ່ວໂມງ Earth Hour: - ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດອັນໃດໃນປີທີ່ຜ່ານມາທີ່ເປັນການເຮັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຂ້ອຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບວິກິດການສະພາບອາກາດ ແລະ ການປົກປ້ອງຊີວິດໃນໂລກ? - ສິ່ງໃດແດ່ທີ່ກະຕຸ້ນຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍສາມາດເຊື່ອມໂຍງຄວາມມັກຂອງຂ້ອຍກັບເຄື່ອນໄຫວນີ້ໄດ້ແນວໃດ? - ຂັ້ນຕອນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃດທີ່ຂ້ອຍສາມາດປະຕິບັດໃນເດືອນຕໍ່ໄປເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີຫຍັງແດ່? - ໃຜຄິດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຂ້ອຍແດ່ ແລະ ຂ້ອຍສາມາດເຮັດແນວໃດແດ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈພວກເຂົາດີຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຂົາຈະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບການສະຫນັບສະຫນູນການປົກປັກຮັກສາສະພາບອາກາດ ແລະ ການປົກປ້ອງໂລກຂອງເຮົາ? - ຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍສາມາດກ້າວໄປສູ່ການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນສັງຄົມແນວໃດ? 2. ຮວມເອົາຄົນມາຢູ່ຮ່ວມກັນ: Earth Hour ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໂລກ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການໂຮມຊຸມນຸມ. ງານດັ່ງກ່າວເປັນການຮວບຮວມຄົນທີ່ມີວິໄສທັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ມີຢູ່ໃນບ່ອນດຽວກັນ ແລະ ຮ່ວມກັນປຸກລະດົມ ຫຼື raise awareness. 3. ເປັນການສົ່ງສານກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່: ແຕ່ລະປີ ບັນດາສະຖານທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກ ຫຼື landmark ຕ່າງໆຈະຖືກປິດໄຟ ເຊິ່ງຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກ ເຊັ່ນວ່າ London Eye, Sydney's Opera House, Big Ben, Great Pyramid of Giza, ແລະ Eiffel Tower. ແລະ ຖືໄດ້ວ່າເປັນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນນີ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທົ່ວໂລກ ແລະ ລວມທັງຜູ້ນຳໂລກ.

4. ປະຫຍັດພະລັງງານ: ຫຼາຍໆຄົນເຫັນວ່າການມອດໄຟ 1 ຊົ່ວໂມງ ເປັນການຊ່ວຍປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ. ທ່ານເດ ຄິດວ່າແນວໃດ? #econewslaos #EarthDay2023 #EarthHour2023 #climatechange References: -https://www.worldwildlife.org/stories/how-does-turning-off-your-lights-for-earth-hour-help-protect-the-planet?fbclid=IwAR3AJvOpeYGl5DAV5D7hDmTvFg04pByGLA9XaqsOvXnMjgijh3d2tBs3QFw - https://nationaltoday.com/earth-hour/?fbclid=IwAR1g469mXl5b41b0FUUHqAq-u3V9IDJOP9PWKZPchp2-mHq1WFo3HqLW8zQ -https://www.conserve-energy-future.com/earth-hour-and-its-significance.php?fbclid=IwAR3oe3ycmEroAmvXqFOtYBQATuUpmY8jZoP721rbFuY0N7UMCkq4Ltt8h-0

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
16 August, 2023
ໄຟໄໝ້ປ່າຮຸນແຮງ ທີ່ເກາະມວຍ, ລັດຮາວາຍຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ລາໄຮນາ ຖືກເຜົາທັ້ງໝົດ.
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເກີດມີເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ເກາະມວຍ (Maui), ລັດຮາວາຍ (Hawaii) ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໂດຍມີເມືອງລາໄຮນາ (Lahaina) ເປັນຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການລຸກລາມຂອງໄຟປ່າຄັ້ງນີ້. ໂດຍເຫດການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືເປັນເຫດການໄຟໄໝ້ທີ່ເກີດຈາໄພພິບັດທຳມະຊາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 100 ປີ; ອີກທັງຍັງມີຕົວເລກຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າເຫດການສຶນະມິໃນປີ 1960 ທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 61 ຄົນ, ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ຖືກຢືນຢັນ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍກວ່າ 1300 ຄົນທີ່ຍັງຄົງຫາຍສາບສູນ ແລະ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາ.