ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ເຜີຍແຜ່ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ
ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ ເຜີຍແຜ່ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ
20 January, 2022
Share now
ບັນຫາການຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອນັບວ່າເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍ ເພາະຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄັດແຍກປະເພດສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນແມ່ນຍັງມີການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ແລະ ເຜົາທໍາລາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍເຊັ່ນ: ຖ່ານໄຟສາຍ, ກະປ໋ອງສະເປຣ, ສີທາ, ໂລຫະ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຍັງປະປົນກັບຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ແລະ ຖິ້ມຊະຊາຍລົງສູ່ດິນ, ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ຈູດເຜົາ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວັນພິດສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ລະບົບນິເວດ.

ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍາຈັດຢ່າງຖືກວິທີ, ດັ່ງນັ້ນ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ/Department of Environment, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ MONRE ກຊສ ຈຶ່ງໄດ້ມີການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເພື່ອນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນຫຼຸດລົງ, ພ້ອມກັບມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກໍາຈັດຢ່າງຖືກວິທີຕາມຫຼັກວິຊາການ.

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດປຶ້ມຄູ່ມືໄດ້ແລ້ວທີ່:

http://monre.myqnapcloud.com:8080/share.cgi?ssid=0hyxFGF...

#Econews#EconewsLaos#WastePollution

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ຍີ່ປຸ່ນພົບເກາະນ້ອງໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟໃຕ້ທະເລ
30 November, 2023
ຍີ່ປຸ່ນພົບເກາະນ້ອງໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟໃຕ້ທະເລ
ປະກົດການການລະເບີດຂອງພູໄຟຖືເປັນອີກໜື່ງໄພຈາກທຳມະຊາດທີ່ຍັງຄົງປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນປັດຈຸບັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຫດການລ່າສຸດທີ່ພູໄຟໃຕ້ທະເລໃນອານາເຂດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປະທຸຂຶ້ນ ໂດຍຄາດການວ່າການລະເບີດຂອງພູໄຟນັ້ນເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.