ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ທັນສະໄໝແບບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ທັນສະໄໝແບບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
12 May, 2022
Share now
ຍີ່ປຸ່ນຖືເປັນປະເທດທີ່ຮັບມືກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສ້າງຂື້ນໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ, ເພາະມີວິທີຈັດການດ້ວຍການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະປະເພດຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເຄັ່ງຄັດ, ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ກຳຈັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍຂື້ນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ທັງບໍ່ເປັນພາລະຂອງສັງຄົມ. ປະຈຸບັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນປະເທດແບບຢ່າງດ້ານການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ, ເຊິ່ງແຕ່ລະວິທີການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງປະເທດເພິ່ນຈະປະກອບມີວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນແບບໃດນັ້ນ, ທາງເຮົາໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງທີ່ໜ້າສົນໃຈມາຝາກທ່ານໃນມື້ນີ້.

ການຮັບຂີ້ເຫຍື້ອແຕ່ລະຄັ້ງ ມີການກຳນົດມື້ວັນທີ່ຊັດເຈນ, ແຕ່ລະເຂດກໍຈະມີການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕ່າງກັນໄປ. ເພື່ອການຈັດການທີ່ສະດວກພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງຂີ້ເຫຍື້ອເປັນ 4 ປະເພດຫຼັກໆເຊັ່ນ:

1. ຂີ້ເຫຍື້ອເຜົາໄດ້ (Combustible) ​ໄດ້ແກ່ເຈ້ຍຊຳລະ, ເສດອາຫານ, ຖົງຢາງປາສຕິກ, ສິ່ງທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານ, ໃຍຜ້າ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຄ້າຍກັນນີ້ ຈະຖືກຮັບໄປໂຮງງານ 2--3 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ.

2. ຂີ້ເຫຍື້ອເຜົາບໍ່ໄດ້ (Incombustible ) ​ໄດ້ແກ່ເປັນປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ສາມາດເຜົາ ຫຼື ໝູນກັບມາໃຊ້ໄດ້ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການເຜົາເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ແກ້ວ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະມາຮັບເອົາ 1 - 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ.

3. ຂີ້ເຫຍື້ອສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້ (Recyclable) ​ໄດ້ແກ່ເຈ້ຍ, ຕຸກນໍ້າ, ກະປ໋ອງ, ແກ້ວນໍ້າ ແລະ ສິ່ງທີ່ສາມາດກັບມາໝູນໃຊ້ໄດ້ອື່ນໆຈະຖືກຮັບໄປໂຮງງານ 1 ຫຼື 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ. ມີກົດທີ່ຕ້ອງແຍກຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ລ້າງໃຫ້ສະອາດກ່ອນເຊັ່ນ: ຕຸກນ້ຳປາສຕິກຕ້ອງໄດ້ແຍກຝາ, ຕູກ, ສະຕິກເກີ້ອອກຈາກກັນ ແລະ ຖ້າເປື້ອນກໍຕ້ອງໄດ້ທຳຄວາມສະອາດກ່ອນ.

4. ຂີ້ເຫຍື້ອຂະໜາດໃຫຍ່ (Oversized) ​ໄດ້ແກ່ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີຂະໜາດຍາວກວ່າ 30 ຊັງຕີແມັດກ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດນີ້ ຈະຕ້ອງຊື້ສະຕິກເກີ້ມາຕິດກ່ອນເຊັ່ນ: ໂຊຟາ, ໂທລະທັດ, ຕຽງນອນ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ນໆ.

ການເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈະເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແນວໃດ?ພວກເຂົານຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຫຼຸດກ໊າສພິດໃຫ້ລົງມຕໍ່າທີ່ສຸດກ່ອນປ່ອຍຢູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ພວກເຂົານຳເອົາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນດັ່ງກ່າວປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າອີກດ້ວຍ.

​ ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອສາທາລະນະຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໜ້ອຍ ແຕ່ເປັນຫຍັງເມືອງຈຶ່ງສະອາດ?

- ດ້ວຍມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍບໍ່ເກີດຂື້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າສະຖານທີ່ສາທະລະນະຈະບໍ່ມີຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ, ພວກເຂົາກໍຈະເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໄວ້ເພື່ອກັບມາຖິ້ມຢູ່ບ້ານ. ການບໍ່ມີຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ສາທາລະນະຫຼາຍກໍເປັນຮູບແບບຂອງລັດຖະບານທີ່ໂນ້ມນາວໃຫ້ສ້າງຂີ້ເຫຍື້ອໜ້ອຍລົງ.

- ດ້ວຍການຈັດການທີ່ສ້າງຄວາມເປັນລະບຽບວິໄນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງເປັນລະບົບ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈຶ່ງກາຍເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ: "ຄວາມຮູ້ເປັນອາວຸດແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ" - Econews

- ການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳຄັນໂດຍສະເພາະໄລຍະວິກິດພາວະໂລກຮ້ອນ. ຖ້າໄດ້ຮັບການສຶກສາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍຍິ່ງເພີ່ມຄວາມຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂື້ນ,ຜູ້ໃຫຍ່ເອງກໍຕ້ອງພະຍາຍາມເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ພວກເຂົາ ແລະ ສ້າງມຸມມອງດ້ານການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບສ່ວນລວມ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກ: https://www.tsunagujapan.com/everything-you-need-to-know.../https://jw-webmagazine.com/garbage-disposal-and.../

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ຍີ່ປຸ່ນພົບເກາະນ້ອງໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟໃຕ້ທະເລ
30 November, 2023
ຍີ່ປຸ່ນພົບເກາະນ້ອງໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟໃຕ້ທະເລ
ປະກົດການການລະເບີດຂອງພູໄຟຖືເປັນອີກໜື່ງໄພຈາກທຳມະຊາດທີ່ຍັງຄົງປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນປັດຈຸບັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຫດການລ່າສຸດທີ່ພູໄຟໃຕ້ທະເລໃນອານາເຂດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປະທຸຂຶ້ນ ໂດຍຄາດການວ່າການລະເບີດຂອງພູໄຟນັ້ນເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.