ECO-PANDA ການສົ່ງອາຫານຜ່ານລົດໄຟຟ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ECO-PANDA ການສົ່ງອາຫານຜ່ານລົດໄຟຟ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
11 July, 2023
Share now
ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ, ການຈັດສົ່ງແບບ Delivery ຖືວ່າເປັນອີກໜື່ງຊ່ອງທາງທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການໃຊ້ຊິວິດມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝຫຼາຍຂື້ນ. ເຊີ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທາງ Foodpanda Laos ໄດ້ມີການພັດທະນາການບໍລິການຈັດສົ່ງທີ່ໃຫ້ປະສົບການການຊົມໃຊ້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແບບໃໝ່ ຄຽງຄູ່ໄປກັບການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍມີການເປີດຕົວລົດຈັກຂົນສົ່ງແບບໄຟຟ້າ (E-bike) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ECO-PANDA.
post-images

E-bike ແມ່ນລົດຈັກຂົນສົ່ງທີ່ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າໃນການເຄື່ອນທີ່ ເຊີ່ງສາມາດປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບການນຳໃຊ້ລົດຈັກທົ່ວໄປ. ໂດຍ E-bike ນັ້ນນອກຈາກຈະປະຢັດແລ້ວ ກໍຍັງມີຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະລົດຈັກໄຟຟ້ານັ້ນຈະມີການປ່ອຍກາສກາກບອນນິກ ຫຼື Carbon Footprint ທີ່ໜ້ອຍກວ່າ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການເປີດຕົວ E-bike ກໍຍັງມີແຮງບັນດາໃຈມາຈາກ ບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ໃນຊ່ວງປີກ່ອນໆ ສັງຄົມໄດ້ປະສົບກັບສະພາວະນໍ້າມັນຂາດແຄນ ປະກອບກັບ ທາງ Foodpanda Laos ໄດ້ເລັ່ງເຫັນເຖິງທ່າແຮງອັນສຳຄັນ ຂອງ ສປປ ລາວໃນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສາມາດແຈກຈ່າຍ  ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນການຊົມໃຊ້ ເຊີ່ງຖືເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນ ໃນການສົ່ງເສີມເລື່ອງພະລັງງານສະອາດ ເພື່ອຫັນໄປສູ່ທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສີຂຽວຫຼາຍຂື້ນ. 

post-images

ອີງຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ທ່ານ ນາງ ທັນຍາລັດ ຈະເລີນສຸກ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ  ໄດ້ກ່າວເຖິງ ການເປີດຕົວຂອງລົດຈັກຂົນສົ່ງໄຟຟ້າ (E-bike) ວ່າກ່ອນທີ່ບໍລິສັດຈະມີການເປີດຕົວນັ້ນ ກໍໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດລອງການນຳໃຊ້ E-bike ມາກ່ອນໂດຍໃຫ້ Rider ໄດ້ທົດລອງຂັບ ແລະ ເຫັນໄດ້ວ່າມີຜົນຕອບຮັບທີ່ດີ, ຕອບໂຈດ ແລະ ເໝາະສົມໂດຍ ພະລັງງານໃນການຂັບຂີ່ນັ້ນພຽງພໍໃນການຊົມໃຊ້ຕໍ່ 1 ມື້ ເຊີ່ງສາມາດປະຢັດໄດ້ເຖິງ 30-40 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບກັບລົດນໍ້າມັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ທາງບໍລິສັດ ເອງກໍໄດ້ຕະໜັກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຖິງຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານທີ່ປະເມີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທັ້ງນີ້ກໍເພື່ອປະເມີນວ່າ ໂຄງການ ECO-PANDA ທີ່ນຳໃຊ້ລົດຈັກຂົນສົ່ງແບບໄຟຟ້າ (E-bike) ນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດກາສກາກໂບນິກໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ. 

post-images

ສຳລັບໂຄງການນີ້ຖືໄດ້ວ່າ Foodpanda Laos ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມ ໃນການນຳໃຊ້ລົດຈັກຂົນສົ່ງໄຟຟ້າ ຫຼື E-bike ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຈັດສົ່ງອາຫານ ຫຼື ສິນຄ້າອັນຈຳເປັນອື່ນໆ ໂດຍໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນໂຄງການໄລຍະຍາວ ທີ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະເລີ່ມຈາກການຫັນປ່ຽນລົດຂອງ rider ຈາກລົດຈັກທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟເປັນຫຼັກ ສູ່ ການນຳໃຊ້ລົດຈັກໄຟຟ້າ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນ ລົດຈັກຂົນສົ່ງໄຟຟ້າ E-bike ຂອງທາງບໍລິສັດແມ່ນມີ 30 ຄັນ ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕື່ມໃນອະນາຄົດ. ທີ່ສຳຄັນ, ໂຄງການ ECO-PANDA ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ, ແຕ່ຍັງເປັນການສ້າງອາຊີບ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຄື ບໍ່ມີພາຫະນະຂອງຕົນເອງ ສາມາດເຂົ້າມາສະໝັກ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຈັກໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວໃນການເຮັດວຽກໄດ້ນຳອີກ. 

ທາງ Foodpanda ເອງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຜັກດັນໃຫ້ ການນຳໃຊ້ລົດຈັກຂົນສົ່ງໄຟຟ້າ (E-bike) ມີຄວາມຍືນຍົງໂດຍຄາດຫວັງໃຫ້ການນຳໃຊ້ ລົດຈັກໄຟຟ້າມີຄວາມຖີ່ຫຼາຍຂື້ນ. ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ທາງບໍລິສັດເອງກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບວຽກງານຂອງທຸລະກິດສີຂຽວ. ສະນັ້ນ, ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າທາງບໍລິສັດຈະມີການພັດທະນາກ່ຽວກັບຫ້ອງການສີຂຽວ ຕະຫຼອດເຖິງ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຫ້າງຮ້ານໃນການຫຼຸດຜ່ອນປລາສຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ແບບຄັ້ງດຽວ, ສົ່ງເສີມການຈັດສົ່ງຜ່ານລົດຈັກໄຟຟ້າ (E-bike)  ແລະ ພັດທະນາ Function ໃນແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ECO-PANDA ເຊັ່ນ: ລູກຄ້າສາມາດປະຕິເສດການຮັບບ່ວງ-ຊ້ອມ ທີ່ເປັນປລາສຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ແບບຄັ້ງດຽວໄດ້ ແລະ Function ອື່ນໆ ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຜູ້ບໍລິໂພກສີຂຽວໃນຈຳນວນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ.

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນໂຄງການ ECO-PANDA ຂອງຟູດແພນດ້າ, ສາມາດສອບຖາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການ Foodpanda rider hub ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

#foodpandariderLA #ໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າ #Ecopanda

ພາບຂ່າວໂດຍ: Econews Laos ແລະ Foodpanda Laos

See what people say about this article
Our Sponsor
Ad
Small Ad
Small Ad 2
Small Ad 3
Related Articles
ຍີ່ປຸ່ນພົບເກາະນ້ອງໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟໃຕ້ທະເລ
30 November, 2023
ຍີ່ປຸ່ນພົບເກາະນ້ອງໃໝ່ທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟໃຕ້ທະເລ
ປະກົດການການລະເບີດຂອງພູໄຟຖືເປັນອີກໜື່ງໄພຈາກທຳມະຊາດທີ່ຍັງຄົງປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນປັດຈຸບັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຫດການລ່າສຸດທີ່ພູໄຟໃຕ້ທະເລໃນອານາເຂດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປະທຸຂຶ້ນ ໂດຍຄາດການວ່າການລະເບີດຂອງພູໄຟນັ້ນເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.